Przebudowa rowów

W najbliższych miesiącach będziemy nie tylko remontować drogi, ale również przebudowywać rowy.  Parę dni temu ogłosiliśmy przetarg. Na początek pójdą dwa odcinki: pierwszy to dolny odcinek rowu Rs 11/19 od strony ul. Myśliwskiej – początek przy końcu obecnego umocnienia, koniec przy ul. Jeleniej i dalej do granicy terenu kolejowego oraz rowu bocznego RS11/18 przy ulicy Bobrowej/Wilczej oraz odcinek od przepustu na ul. Myśliwskiej do przepustu na ul. Głównej.

Zostały złożone wioski na dofinansowanie przedsięwzięcia pt. „Przebudowa i odtwarzanie przepustów, rowów i cieków wodnych w Podkowie Leśnej – ul. Rysia, Wilcza, Jelenia” oraz „Przebudowa rowu RS-11/19 na odcinku ulica Główna – ulica” na łączną kwotę 342.330 zł. Przeszliśmy pozytywną weryfikację merytoryczną i formalną – znaleźliśmy się na liście rezerwowej w oczekiwaniu na środki.

W ciągu ostatnich obfitych opadach deszczu skarpa rowu wzdłuż ul. Bukowej uległa osunięciu. Osuwisko zostało zabezpieczone poprzez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą. Z uwagi na konieczność udrożnienia rowu melioracyjnego oraz z uwagi na zagrożenie dalszego osuwania skarp rowu,  w trybie interwencyjnym będą podjęte prace przy jego naprawie. Rów zostanie umocniony płytami betonowymi typu EKO oraz dla wzmocnienia stateczności zniszczonej zostanie zaprojektowana w części palisada.

To jest ciąg dalszy prac przebudowy rowów odwadniających rozpoczętych w 2015r. Przez ostatnie dwa lata na wszystkich rowach podjęto prace polegające na odmuleniu, czyszczeniu i konserwacji dna i skarp rowów odwadniających tj. zebraniu z rowów śmieci i ich wywozie, koszeniu skarp rowów, oczyszczeniu dna rowu i skarp z liści, gałęzi, odmuleniu wskazanych przepustów, naprawie i faszynowaniu osuwających się skarp rowów

 

 

Dodaj komentarz