Solidarni z Ukrainą

Obecnie Ukraina stoi u progu wojny i w obliczu utraty suwerenności. Siły rosyjskie weszły na teren Ukrainy, łamiąc prawo międzynarodowe. Europa musi być zjednoczona i solidarna z Ukrainą 🇺🇦 Konieczna jest ostra reakcja i wyciągnięcie sankcji w stosunku do Rosji, inaczej Putin zrobi co zechce.
Jeszcze nie tak dawno, jako przedstawiciel Rady Europy uczestniczyłem w międzynarodowym zespole powołanym w Kijowie, który miał na celu wypracować najlepszy model modernizacji obecnego systemu prawodawstwa i praktyk zarządzania dla obszarów metropolitalnych na Ukrainie. Od kilku lat nasz samorząd wspiera podejmowane działania w kierunku wprowadzenia i usprawnienia rozwiązań systemowych, które mogłyby zostać wykorzystane w procesie tworzenia demokracji na Ukrainie. We współdziałaniu ze stroną ukraińską i organizacjami pozarządowymi organizowaliśmy spotkania w obwodzie wołyńskim, a do Podkowy Leśnej zapraszaliśmy urzędników i przedstawicieli samorządów, propagując ideę samorządności w życiu społecznym i gospodarczym.
Dzisiaj Ukraina ma zupełnie inną wagę problemów.
Fot. W Kijowie na spotkaniu z Merem Witalijem Kliczką
oraz w Łucku ze Zbigniewem Bujakiem, działaczem opozycyjnym i współtwórcą Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą.

Dodaj komentarz