Stołówka po zmianach cd.

Jak Państwo pamiętacie od nowego roku szkolnego została zmieniona forma organizacyjna stołówki w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej. Z perspektywy ponad dwóch miesięcy już można ocenić, że podjęcie decyzji o zmianie formy prowadzenia stołówki było jak najbardziej zasadne i z korzyścią nie tylko dla uczniów. Osiągnęliśmy mierzalne oszczędności budżetowe, ale przede wszystkim mamy wpływ na kierowanie polityki prospołecznej, a co za tym idzie szerszą pomoc faktycznie potrzebującym.

7 września 2015 r. społeczna komisja dokonująca wyboru wykonawcy świadczenia usługi – prowadzenie stołówki szkolnej (z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności) wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia kuchni, rekomendowała w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie konkursu firmę Skrzywanek Sp. J. Firma ma ponad 30 letnie doświadczenie w gastronomii  oraz prowadzeniu stołówek szkolnych. Cena za najem nie była głównym kryterium wyboru, a inne czynniki mające wpływ na jakość obiadów i przynoszące największy pożytek dla dzieci. Wspólnie z zespołem komisji uznaliśmy, że dobór różnych wskaźników będzie najbardziej korzystny również ze względu na ostateczną cenę obiadów.

Cena pełnego obiadu wynosi 7zł dla dziecka, 9 zł dla osoby dorosłej. Ilość wydawanych posiłków w stosunku do lat ubiegłych znacznie wzrosła – było ok. 130, obecnie jest 200. Biorąc pod uwagę, że cena obiadu jest wyższa dla osób stołujących się (przypomnę, że przed zmianą obiad kosztował 4,50 zł, resztę dopłacało miasto ) – to jest to miarą sukcesu. Pomimo znacznej różnicy w cenie – ponad 50% więcej osób chętniej korzysta z posiłków. Wnioski nasuwają się same.

Dodatkowo, uważam za kluczowe, że dzięki wprowadzonym zmianom (podniesienia progu minimum socjalnego), pomoc publiczna skierowana została do osób, które jej rzeczywiście potrzebują. Dotychczas tylko 3 dzieci otrzymywało bezpłatne posiłki, obecnie po zmianie organizacyjnej jest ich 21. Docelowo będzie ok. 30. Udało się pomóc dziesięciokrotnie większej ilości uczniów. I tym dzieciom miasto finansuje posiłki.

Trwają przygotowania umożliwiające zakup obiadu wszystkim chętnym mieszkańcom.

 

 

Dodaj komentarz