Uchodźcy – spotkanie z mieszkańcami

Dnia 15 października 2015 o godzinie 18.30 odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami.

Temat spotkania: Uchodźcy na terenie Podkowy Leśnej.

  • Ośrodek dla uchodźców w Dębaku- stan faktyczny – plany Urzędu do Spraw Cudzoziemców
  • Możliwość przyjęcia dzieci cudzoziemskich do szkoły
  • Dotychczasowe doświadczenia z uchodźcami społeczności podkowiańskiej

Spotkanie ma charakter informacyjny.

W spotkaniu wezmą udział zaproszeni goście.

Termin 15 października został przeze mnie wybrany nieprzypadkowo – tego dnia na terenie całego kraju odbędzie się akcja „Dzień Solidarności z Uchodźcami”. Do tej pory do inicjatywy dołączyło ponad 100 instytucji i organizacji z całej Polski. Spotkanie jest informacyjne, ale też ma pokazać, że „ci, którzy wzniecają lęk, wrogość i niechęć wobec uchodźców, którzy posługują się mową nienawiści, nie mówią głosem całego społeczeństwa”. W swojej 90 letniej historii społeczność mieszkańców Podkowy Leśnej wielokrotnie dawała wyraz otwartości, niesienia pomocy innym, bez względu na wynikające konsekwencje. Wszystkich tych, dla których takie fundamentalne wartości jak wolność, godność i prawa człowieka są nadrzędne, zapraszam do sali kinowej MOK na ul. Świerkowej 1.

Zachęcam do przeczytania wywiadu przeprowadzonego przez Pawła Reszkę ze mną pt. Skąd się bierze polski strach” „Tygodniku Powszechnym” – trochę o polityce, uchodźcach, szkole i Dębaku.  /nr40/3456 z 4 października 2015.

Dodaj komentarz