Uchwała intencyjna w/s postawienia zarzutów karnych

Rada Miasta na ostatniej sesji 13 lipca 2016r. podjęła jednomyślnie uchwałę intencyjną w sprawie sprawdzenia przez zespół prawny możliwości postawienia zarzutów karnych i dochodzenia roszczeń w stosunku do osób winnych niegospodarności przy planowaniu i budowie sali sportowej oraz rozbudowie i modernizacji budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.

Rada Miasta wskazała na możliwość wykorzystania środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania uchwały ze środków Rady Miasta.

Uchwałę radni przygotowali i podjęli na wniosek Komisji Rewizyjnej „po przeanalizowaniu audytu ,,Analiza wniosków i zaleceń przedstawionych w audycie dotyczącym inwestycji – Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej’, wysłuchaniu wyjaśnień jego autorki oraz po przeanalizowaniu dodatkowych dokumentów, które w sposób znaczący i istotny powiązane są z omawianą inwestycją”.

We wnioskach końcowych  Komisja Rewizyjna zwróciła też uwagę „na brak zdecydowanej postawy Rady Miasta V i VI kadencji, których zadaniem było monitorowanie realizacji największej w ostatnich latach inwestycji miejskiej na każdym jej etapie. W szczególności Rada Miasta V kadencji powinna krytycznie podejść do uzasadnienia, na podstawie którego Burmistrz podjął decyzję o rozbudowie szkoły, tak brzemienną w skutkach”.

Cała uchwała wraz z uzasadnieniem / bip.podkowalesna.pl/

Audyt w przedmiocie przeglądu procesu nadzoru nad realizacją inwestycji budowy szkoły / bip.podkowalesna.pl/

 

Dodaj komentarz