Udało się zmienić prawo! Drzewa nie do wycinki.

Pamiętacie Państwo batalię o wycinkę drzew wzdłuż linii WKD? Krótko przypomnę. W maju 2015 r. Urząd Transportu Kolejowego wydał decyzję obligującą WKD Sp. z o.o. do usunięcia wszystkich drzew i krzewów znajdujących się 15 m od osi skrajnego toru kolejowego. Wzbudziło to duży protest władz samorządowych, organizacji pozarządowych i mieszkańców miejscowości położonych przy WKD.

Na moje zaproszenie 3 listopada 2015r. do Podkowy Leśnej  przybyli na spotkanie przedstawiciele władz samorządowych gmin położonych wzdłuż linii WKD w celu wypracowania wspólnego, jednolitego stanowiska w sprawie wycinki drzew. Na spotkaniu podjęto wspólne stanowisko, które zostało przekazane do UTK,  Ministerstwa Infrastruktury i Marszałka Województwa Mazowieckiego wraz z uchwalonymi stanowiskami Rad Gmin/Powiatów w przedmiotowej sprawie ( gm. Brwinów, Pruszków, Milanówek, Grodzisk, Starostwo Grodziskie i Starostwo Pruszkowskie). Jednym z naszych postulatów była zmiana przepisów nakazujących nieuzasadnioną wycinkę drzew. Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, tak aby powstające prawo uwzględniało uwarunkowania tras kolejowych niskich prędkości.

Po wielu miesiącach oczekiwań możemy powiedzieć udało się doprowadzić do zmiany złego prawa. Parlament 7 lipca 2016r.przyjął zmiany w Ustawie o transporcie kolejowym. Przewidują one odstępstwa od zakazu usytuowania drzew i krzewów w odległości 15 m od torów. Drzewa, jeśli nie spowodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, będą mogły spokojnie rosnąć dalej. Znowelizowana ustawa została podpisana przez prezydenta 5 sierpnia br. WKD wstrzymało planowane wycinki, teraz czeka na wejście w życie nowych przepisów, tak aby mogło usuwać tylko te drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu. Drzewa dalej będą cieszyły oko podróżujących kolejką, a dla mieszkańców będą jak dotąd częścią krajobrazu.

IMG_0008Z treścią wypracowanego stanowiska można zapoznać się w moim artykule z listopada /stanowisko-wladz-ws-wycinki-drzew/

Dodaj komentarz