Uwaga! Zagrażające konary w Alei Lipowej

Uwaga zagrożenie spadających konarów w Alei Lipowej! Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Teren w obrębie lip został wygrodzony – do momentu zakończenia postępowania (spraw sądowych).

W związku z trwającym postępowaniem w sprawie wpisu Alei Lipowej do rejestru zabytków, prowadzonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, informujemy, ze zgodnie z art.10a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna. Przy zabytku zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich (w tym w obrębie korony drzew), prac restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań mających prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

W ul. J. Pawła II stan lip jest na bieżąco monitorowany, w koniecznych przypadkach zostaną podjęte procedury w celu usunięcia posuszu.

Stan lip ze względu na ich wiek, a także lata zaniedbań jest słaby. W 2017 roku wszystkie zabytkowe lipy na terenie miasta (3 aleje) zostały poddane pełnej, profesjonalnej  pielęgnacji.

Dla przypomnienia sprawy:

Informacja w/s Alei Lipowej

Dodaj komentarz