Willa Hel wpisana do rejestru zabytków

Budynek komunalny, wielolokalowy Willa Hel wraz z terenem posesji decyzją MWKZ z 1 lipca br. został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Miasto Podkowa Leśna nie będzie się odwoływało od decyzji.
Przypomnę tylko, że przepadła dotacja pozyskana na długo oczekiwaną termomodernizację budynku, zdążyliśmy wymienić wszystkie kopciuchy. Dotychczas wszystkie prace remontowe/budowlane prowadzone były w oparciu o wydane zgody przez Konserwatora (pisałem o tym w marcu). W związku z tym, że prace prowadzone przy zabytku wymagają znacznie dłuższej i skomplikowanej procedury oraz zdecydowanie większych nakładów finansowych, będziemy z uwagą obserwowali programy rządowe (i inne), które mają na celu dofinansowanie takich zabytkowych substancji jak budynki komunalne mieszkalne.
Z informacji podanych na stronie MWKZ wynika, że np. w ostatnim konkursie na 168 przyznanych dotacji na roboty konserwatorskie, restauratorskie, projektowe i roboty budowlane (na kwotę 15 587 800 zł) – 120 dotyczyło obiektów sakralnych, pozostałe, które miały niebywałe szczęście znaleźć się na liście to m.in Łazienki Królewskie, pałace, dwory, spichlerze. W poprzednich konkursach dotacyjnych proporcja obiektów sakralnych do pozostałych wyglądała podobnie…
W dzisiejszych realiach otrzymanie dofinansowania na niespełna stuletni mieszkalny budynek, z całkowicie przebudowanym wnętrzem jest bliskie zeru, dlatego stan zabytków w Polsce jest taki a nie inny. Liczymy na cud, a nuż ktoś sypnie złotymi monetami i na taki cel, najlepiej zwolennicy takich rozwiązań
Link do listy obiektów, na które przyznano dotacje przez MWKZ https://bip.mwkz.pl/…/2020/DOTACJE_2020_przyznane.pdf

Dodaj komentarz