Wnioski do budżetu na 2016

Opracowywanie budżetu miasta jest procesem złożonym i trwa właściwie od początku roku już na rok kolejny. W związku ze zmianą na stanowisku skarbnika prace te zostały zintensyfikowane we wrześniu.
Zapraszam wszystkich mieszkańców zainteresowanych rozwojem miasta do składania wniosków z propozycjami zadań przewidzianych do realizacji w roku 2016 i ewentualnej ich kontynuacji w latach kolejnych.
Wnioski należy składać w  sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, wysłać e-mailem lub  pocztą do 30 września br.
Należy jednak pamiętać, że nie liczy się data nadania, lecz wpłynięcia do Urzędu.
Złożenie wniosku nie gwarantuje automatycznego uwzględnienia zadania w projekcie budżetu.

Dodaj komentarz