Wolontariusze na start!

15 maja 2014r. odbyło się spotkanie organizacyjne z wolontariuszami II Podkowiańskiej Dychy. Zgłosiło się do nas prawie osiemdziesiąt młodych osób. Są to gimnazjaliści i licealiści wszystkich podkowiańskich szkół. Dla wielu osób jest to kolejne doświadczenie po aktywności podjętej w zeszłym roku przy organizacji I Dychy. Należy podkreślić, że bez udziału tak licznego grona młodzieży, organizacja biegu na prawie tysiąc osób byłaby niemożliwa. Do tych osób dołączy jeszcze kilkudziesięciu dorosłych, policja, służby medyczne. Podkreślamy, że jest to działanie społeczne, ale też integracyjne uczniów i mieszkańców Podkowy Leśnej.