Wracamy do tematu śmieci

Czas wakacji najczęściej pozwala na oderwanie się od spraw przyziemnych, wielu mieszkańców wyjechało i gorący temat śmieci naturalnie wygasł, emocje opadły, pomału przyzwyczajamy się do nowych zasad związanych z formą płatności. Ale to wszystko nie oznacza, że osiągnęliśmy spokój, przed nami rozstrzygnięcie przetargu, gdyż obecna umowa na odbiór odpadów obowiązuje do końca sierpnia.

Z niepokojem obserwuję to co dzieje się w mazowieckich gminach. Zgodnie z tym co wielokrotnie mówiłem ceny lawinowo rosną. Może zacznę od Lesznowoli, bo tam podobnie jak u nas opłaty pobierane są od ilości zużytej wody. Zgodnie z podjętą uchwalą, od 1 września 2019 r. w Lesznowoli wysokość opłaty za śmieci z dotychczasowych 4 zł (za odpady segregowane) skoczy do 11, 85 za 1m³ zużytej wody, zaś za niesegregowane do 23,70 zł ( z dotychczasowych 8 zł). Postępowanie przetargowe zakończył także Grodzisk Mazowiecki,  w wyniku którego stawki od 1 października w tej gminie będą obowiązywały na poziomie 25 zł od osoby za śmieci segregowane. Znacznie wzrosły opłaty w gminie Baranów. Od 1 sierpnia mieszkańcy gminy płacą 27 zł od osoby za odpady sortowane i 42 złote od osoby za odpady zmieszane. Również w gminie Jaktorów opłaty wzrosły do wysokości odpowiednio 25 zł i 50 zł od osoby. A w gminie Żabia Wola firma Jarper wypowiedziała umowę ze skutkiem natychmiastowym ze względu na brak opłacalności. W niedalekim Piastowie cena wzrosła do 25 zł za segregowane, 44 zł niesegregowane. Podwyżki dotykają wszystkie gminy, jesteśmy ze sobą w kontakcie, prowadzimy rozmowy, szukamy rozwiązań.

Przygotowując warunki przetargowe i wsłuchując się w głosy mieszkańców, po konsultacjach z Radą Miasta, chcąc utrzymać cenę na aktualnym poziomie, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zmian w dotychczasowym odbiorze odpadów. Obserwując lawinowe oddawanie gabarytów przez mieszkańców, które mają znaczny udział w cenie, rezygnujemy z ich odbierania sprzed domu. W zamian planujemy zorganizowanie PSZOK poza Podkową Leśną, gdzie nie tylko gabaryty, ale także segregowane śmieci będzie można odwieźć w ramach ceny za odbiór. Liście – planujemy zminimalizować odbiór do 1 worka w miesiącu. Elektroodpady będą odbierane bezpłatnie przez wyspecjalizowane firmy najprawdopodobniej dwa razy w roku. Analizowaliśmy także częstotliwość odbioru – tu zmian nie będzie, na chwilę obecną pozostanie system dwutygodniowy. Dokładnie wszystkie modyfikacje zostaną podane po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Natomiast te wszystkie zmiany muszą iść w parze ze zrozumieniem przez nas samych (mieszkańców), że cena zależy od wagi, a ta zależy od tego ile wyrzucamy.

Została znowelizowana także ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (czeka na opublikowanie w Monitorze Polskim). Wprowadzono w niej szereg zmian, z czego najważniejszą z punktu widzenia miasta jest zniesienie regionalizacji w zakresie zagospodarowania między innymi bioodpadów, zmieszanych odpadów komunalnych, czy pozostałości z sortowania. Pozwoli to na przekazywanie takich odpadów do instalacji w całym kraju. Powinno to wpłynąć korzystnie na ceny, czy tak się stanie? Dowiemy się już pod koniec sierpnia. Inne zmiany ustawy, m.in. o nakładaniu kar administracyjnych przez gminy za brak selektywnej zbiórki przez mieszkańców, wzbudzają wiele dyskusji co do możliwości ich stosowania w praktyce i zgodnie z prawem, Zdaniem wielu ekspertów i prawników próba wprowadzenia niektórych zmian będzie kończyła się w SKO i sądach.

Dodaj komentarz