10 wniosków w budżecie partycypacyjnym

Składanie projektów do budżetu partycypacyjnego 2017 w Podkowie Leśnej dobiegło końca. Zgodnie z & 4 regulaminu wypracowanego i przyjętego przez Zespół ds. budżetu termin składania projektów minął 15 lipca 2016r. http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2016/06/zalacznik-nr-1.pdf. W urzędzie osobiście wnioskodawcy złożyli 8 projektów, 2 wpłynęły mailem. Razem zostało złożonych w terminie 10 projektów. Teraz zostaną poddane weryfikacji formalnej. Wiadomo już, że do jednego z projektów nie zostały dołączone podpisy, więc  wniosek zostanie odrzucony, wszystkie pozostałe zawierały listy z podpisami, które będą zweryfikowane w terminie do 15 września, również pod innym kątem.

Projekty, które wpłynęły do urzędu:

  1. Hot-Spot w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i na polanie pałacyku CKiIO w Parku Miejskim.
  2. Nasadzenia drzew iglastych (sosna, świerki) i krzewów kwitnących w Podkowie Leśnej.
  3. Wiata na rowery na terenie szkoły samorządowej.
  4. Młodzieżowa strefa aktywności – dodatkowe urządzenia do utworzenia strefy sport na terenie MOK.
  5. Wymiana słupków bezpieczeństwa oraz barier ochronnych wg projektu spójnego dla całego miasta.
  6. Podkowa Leśna – Miasto Ogród z duszą – jako wyróżnienie w PTO – umieszczenie tabliczek z przysłowiami na różnych budynkach.
  7. Dwa boiska do piłki siatkowej plażowej – na działce przy wjeździe do Podkowy Leśnej (przy ul. Brwinowskiej).
  8. Bezpieczeństwo – przeznaczyć całe 100.000zł na rozpoznanie i sanitarny wyrąb niebezpiecznych egzemplarzy drzew.
  9. Kule-bule. Wybudowanie bulodromu, czyli boiska do gry w bule na skraju łąki przed Pałacykiem w Parku Miejskim.
  10. Żywa architektura w Mieście Ogrodzie – ustawienie, zasadzenie altan i tuneli z wierzby na terenie Parku Miejskiego

Bardzo mnie cieszy ilość złożonych projektów, szczególnie, że wszystkie wpłynęły ostatniego dnia i do końca nie było wiadomo ile ich będzie. W celach informacyjnych przeprowadzono akcję marketingową:  rozwieszono w mieście plakaty, ukazały się informacje na stronie miasta i portalach społecznościowych, broszury i ulotki wrzucane zostały do skrzynek mieszkańców, przekazano informację w biuletynie, pracownicy urzędu zorganizowali dwudniowe stoisko partycypacyjne podczas Otwartych Ogrodów. Udzieliłem wywiadu regionalnej stacji radiowej Polskie Radio RDC na temat Budżetu Partycypacyjnego w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna oraz w Radio Bogoria leciał spot. Również o budżecie partycypacyjnym w naszym mieście pisała wielokrotnie lokalna prasa.

Czy 10 złożonych  projektów to dużo, czy mało? Zadałem sobie to pytanie, ale żeby móc się do czegoś odnieść, to najlepiej jest przeliczyć to na liczbach. Statystyczne daje to 390 mieszkańców na 1 projekt – na tym etapie. Analogicznie w Milanówku zostało złożonych 18 wniosków, po weryfikacji zostały 9 – co w efekcie oznacza 1778 osób na 1 projekt. Dla porównania w Warszawie wpłynęło 2600 wniosków, z czego 1750 zostało dopuszczonych (1100 osób/1 projekt). Wynika z tego, że aktywność i zaangażowanie mieszkańców Podkowy Leśnej budżetem partycypacyjnym i bezpośrednią chęcią wpływu na miasto znacznie przewyższa gminy sąsiednie. Świadczy to o wysokiej świadomości społecznej i statystycznie dużej partycypacji podkowian. Tym bardziej to cieszy, że w przeciwieństwie do podanych przykładów, w Podkowie budżet partycypacyjny jest realizowany po raz pierwszy. I dopiero po ewaluacji i tegorocznym doświadczeniu, kolejny powinien być przygotowany jeszcze lepiej.

W Milanówku podczas głosowania zostały wybrane dwa projekty: Rewitalizacja Parku Lasockiego oraz budowa parkingu dla samochodów i rowerów na stadionie przy ul. Turczynek – przeznaczone będzie na to 300.000zł. W Warszawie wybranych 770 projektów będzie kosztowało 58mln. i będą to głownie skwery, zieleńce, parki i place zabaw.

Na budżet partycypacyjny w naszym  mieście w przyszłym roku będzie przeznaczone 100.000zł. Wszystkie projekty, które przejdą pomyślnie weryfikację będą poddane głosowaniu przez mieszkańców. I to mieszkańcy, mam nadzieje licznie w dniach 1-9 października 2016, zdecydują, która propozycja będzie zrealizowana. 15 października poznamy zwycięski projekt (lub projekty).

Dodaj komentarz