W ocenie Watchdoga

Sieć obywatelska Watchdog w Dzień Samorządu Terytorialnego będący jednocześnie 25 rocznicą pierwszych wyborów samorządowych, dokonała podsumowania akcji ” Jawność sprzyja każdej władzy”. Wśród 9 osób na 292 kandydatów, które zakwalifikowały się do akcji, tylko dwóch wywiązało się ze swoich zobowiązań – Burmistrz Podkowy Leśnej i Wójt Oświęcimia. Przypomnę, że w akcji, chodziło  o to, aby osoby kandydujące na urząd prezydenta, burmistrza lub wójta zobowiązały się do prowadzenia rejestru zawieranych umów, ”kalendarza on-line” i niezatrudniania w podległych im instytucjach osób sprawujących funkcję radnych. To miłe, że Watchdog, którego misją jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia, doceniła podjęte przeze mnie starania na rzecz jawności i przejrzystości władzy.

Mam pełną świadomość, że bycie liderem w ocenie Watchdoga zobowiązuje. Zawsze głosiłem, że partycypacja obywatelska jest bardzo ważna społecznie, bo sprzyja rozwojowi demokracji lokalnej. Dialog z mieszkańcami jest niezbędnym elementem w rozpoznawaniu potrzeb i dobrze podejmowanych decyzji, ale ważne jest by w sytuacjach konfliktowych proces komunikacji był oparty na wymianie argumentów, w której obie strony wykazują całkowitą otwartość we wzajemnych relacjach, a forma przekazu nie była agresywna, pozbawiona kultury i szacunku dla człowieka o odmiennych poglądach. Upór, deprecjonowanie propozycji i brak przyjmowania racjonalnych przesłanek nie jest dialogiem, a okopywaniem się na swojej pozycji, która nie służy wypracowywaniu dobrego rozwiązania.

Od początku kadencji jestem otwarty na słuchanie mieszkańców i przyjmowanie opinii, również krytycznych – z pełną świadomością, że to ja jestem odpowiedzialny za podejmowane decyzje i działania. Bardzo trudne też jest podejmowanie decyzji, na które wywierany jest nacisk przez określoną grupę osób, której interesy nie koniecznie odzwierciedlają potrzeby całego miasta. Ale mam świadomość, że taki jest urok demokracji.

Od początku kadencji informacja dla mieszkańców znajduje swoje odzwierciedlenie w szeroko uzupełnianej stronie BIP – gdzie znajdują się praktycznie wszystkie dokumenty, umowy, protokoły, kontrole, rozporządzenia, sprawozdania z podejmowanych działań pomiędzy sesjami itd (również rejestry jednostek podległych). Na stronie www miasta jest kalendarz burmistrza, przyjmuję interesantów codziennie, odbieram wszystkie telefony, prowadzę swoją prywatną stronę www w formule bloga, na której jest bardzo dużo informacji o moich podejmowanych działaniach w Podkowie – i patrząc po statystykach bardzo chętnie czytanej, jestem aktywny na portalach społecznościowych. Od początku roku odbyło się już siedem tematycznych spotkań z mieszkańcami, jestem aktywny nie tylko na sesjach Rady Miasta, ale i komisjach oraz miejskich warsztatach.  Do tej pory takiej praktyki nie było. I cieszę się, że nie tylko profesjonalny Watchdog, ale i mieszkańcy dostrzegają różnicę w jakości.

Dodaj komentarz