46 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

29 listopada 2019 roku -17 grudnia 2019 roku

Zarządzenia

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostały wydane 4 zarządzenia  dotyczyły przetargów, spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

Spotkanie Zarządu Metropolii Warszawskiej w/s odpadów

Spotkanie Zarządu Unii Miasteczek Polskich, gdzie dyskutowane o stanie finansów małych samorządów

Spotkania z przedstawicielami i udział w sesji naukowej Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa ws wspólnego z miastem Podkowa Leśna pilotażowego programu  dotyczącego społecznej aktywizacji Parków

Spotkanie z Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg ws organizacji ruchu na trasie 719 na wysokości miasta Podkowa Leśna

Sprawy bieżące:

 • Prowadzony jest remont Irysowej,  płytami typu MON z chłonnym poboczem wykonanym z tłucznia.
 • Obecnie prowadzone są prace przy wykonaniu drzwi  wejściowych  i podjazdu do piwnic budynku  przychodni  przy ul. Błońskiej.
 • Zakończono prace przy przygotowaniu pomieszczenia na kotłownię gazową w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II 29
 • Została podpisana umowa na  wykonanie kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II nr29.
 • Przyjęto gotową dokumentację projektową dla trasy rowerowej na odcinku WKD Główna – granica miasta (ul. Podleśna)
 • Wykonano i uzyskano prawnie wymagane zezwolenia na realizację przebudowy linii n.n. kolidującej z projektowaną przebudową ulicy Kwiatowej.
 • Trwają prace przy budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Iwaszkiewicza.
 • Zakończono prace budowlane przy przebudowie ulicy Helenowskiej w ramach etapu I (odcinek ul. Główna – ul. Jelenia). Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, chodnik jednostronny z kostki betonowej, zjazdy do posesji oraz odwodnienie. Niebawem rozpoczęta zostanie przebudowa ulicy na odcinku od ulicy Głównej do ulicy Brwinowskiej.
 • Trwają prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowej peronów przystankowych oraz zmian w stałej organizacji ruchu związanych z planowanym uruchomieniem przystanków autobusowych w ulicy Brwinowskiej.
 • Zakończono prace przy wycince drzew w pasach drogowych ul. Warszawskiej (Brwinowska-Słowicza), Błońskiej (Brwinowska-Jelenia), Miejskiej (Brwinowska-Jelenia). Rozpoczęto wycinkę drzew w pasach drogowych ul. Szpaków, Sarniej, Kukułek, Wróbla (odc. Sokola – Jaskółcza).
 • W związku z prawdopodobieństwem uwzględnienia części uwag, które złożono do Studium, zaistnieje konieczność ponownego wyłożenia projektu dokumentu do publicznego wglądu.
 • Wykonano i przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokumentację geodezyjną niezbędną do zakończenia kilkudziesięciu postępowań w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi.
 • Wymieniono rurę i teleskop na studni rewizyjnej w ul. Irysowej, zlecono wymianę rur i zaworów zwrotnych w przepompowni ścieków Sienkiewicza, wykonano przegląd sytemu alarmowego na SUW Warszawska

Inne

 • W nocy z 8 na 9 grudnia 2019r. doszło najprawdopodobniej do kontrolowanego podpalenia domu na ulicy Storczyków w ramach realizowanego teledysku. W celu wyjaśnienia sprawy zostały wystosowane pisma zawiadamiające o zdarzeniu wraz z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie do:
 1. Komendy Państwowej Powiatowej Straż Pożarnej,
 2. Komendy Powiatowej Policji,
 3. Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego,
 4. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
 5. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 6. Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego,

Ponadto wysłano w tej sprawie pisma do studia filmowego oraz właścicieli nieruchomości, na których były realizowane zdjęcia, wzywające do złożenia wyjaśnień.

 • Trwają prace przygotowujące warsztaty dla mieszkańców w ramach Human Smart City dotyczące znaczenia miejskiego monitoringu powietrza, ustalenia terminów, zaangażowanie specjalistów
 • Zostały zorganizowane rozgrywki sportowe: mecz II Ligi Halowej Piłki Nożnej , Mikołajkowy Turniej Karate Tradycyjnego, turniej Badmintona.

Zaproszenia

 • Dnia 22 grudnia odbędzie się Wigilia Miejska, po mszy o godzinie 18.00 na terenie ogrodu kościelnego.

Dodaj komentarz