55 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI od 27 stycznia 2021 roku do 18 lutego 2022 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostały wydane 23 zarządzenia , które dotyczyły spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Spotkanie w ramach ZIT w sprawie zmiany sposobu redystrybucji środków unijnych w wypadku podziału województwa mazowieckiego
 • Wideokonferencja z MSWiA i wojewodom mazowieckim dotyczące sposobu organizacji szczepień przeciw covid 19
 • Spotkanie z Burmistrzem Brwinowa Arkadiuszem Kosińskim, Wójtem gm. Nadarzyn Dariuszem Zwolińskim oraz Leśniczym Nadleśnictwa Chojnów Sławomirem Moczydłowskim ws współpracy przy ew realizacji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż trasy 720 oraz utworzenia tras rowerowych typu singletrack w lesie Młochowskim

Sprawy bieżące:

 • Dokonano zgłoszenia wprowadzenia stałych organizacji ruchu dla ulic: Wróblej, Sokolej i Świerkowej.
 • 15 lutego br., po 17 miesiącach czekania otrzymaliśmy decyzję Ministra Kultury w/s odwołania Stowarzyszenia Dendropolis (z 17.09.2019 r.) od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 16.08.2019 r. zezwalającej miastu Podkowa Leśna na dalsze prowadzenie prac związanych z rewitalizacją stawu na podstawie projektu zamiennego. Decyzja Ministra uchyla decyzję konserwatora i przekazuje ją do ponownego rozpatrzenia.
 • Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 656,00 zł na wykonanie projektu pn.  „Tworzenie do warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy”. Wartość projektu 446.000 zł
 • 525 zł dostaniemy z dotacji na budowę pumptracka. Dzięki temu zamontujemy jeszcze samoobsługową stację napraw rowerów oraz system pomiaru czasu wraz tablicą wyników. Oba dofinansowania są otrzymane w ramach konkursu realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Sąsiedztwo”. Czekamy na podpisanie umowy.
 • Wniosek o dofinansowanie dla projektu polegającego na realizacji e-usług w Podkowie Leśnej został pomyślnie rozpatrzony. Poziom dofinansowania to 105.000 zł. Wartość projektu – 1 382 760 zł.
 • Przeprowadzono analizę wielkości produkcji wody w 2020 do ilości odprowadzonych ścieków, do kanalizacji trafia 91,5% dostarczonej wody. Ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni (po uwzględnieniu wody płucznej z SUW) jest większa o 3800 m3 od ilości zafakturowanej. Różnica może wynikać z 2 miesięcznego okresu rozliczeniowego lub większych zrzutów ścieków przez osoby płacące ryczałtem za ścieki.
 • Trwają dalsze prace przy budowie przedszkola. Budynek na obecnym etapie jest w stanie surowym zamkniętym. Został już podłączony do mediów – sieci elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej. W środku trwają prace przy instalacjach centralnego ogrzewania, instalacjach elektrycznych. Wykonywane są prace glazurnicze w łazienkach. Została już zamontowana winda która jest już po próbach technicznych i pierwszym odbiorze UDT. Są prowadzone prace z przerwami ze względu na warunki pogodowe przy elewacji zewnętrznej.   Zaawansowanie  prac wynosi około 70%.
 • Została podpisana umowa na dobudowę 27 krypt do istniejącego Kolumbarium.
 • Na bieżąco jest prowadzona akcja odśnieżania i piaskowania ulic utwardzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna. Do piaskowania ulic używany jest sam piasek bez dodatków chemicznych.
 • Prowadzone są prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Jaworowej 13.Prace są na etapie zgłoszeń, wydawania zgód i opinii przez organy uczestniczące w procesie projektowym. Opracowanie dokumentacji pozwoli na montaż instalacji gazowej do pozostałych czterech lokalach mieszkalnych. Montaż pieców gazowych pozwoli na wyeliminowanie starych pieców węglowych które powodują zanieczyszczenie powietrza.
 • W dniu 17 lutego MWKZ zawiadomił nas o wszczęciu postępowania w/s wpisania budynku komunalnego „Hel” do rejestru zabytków nieruchomych wraz z terenem posesji. Podobnie jak przy postepowaniu w sprawie ulicy Lipowej, do momentu zakończenia postepowania nie można prowadzić żadnych prac. W związku z wszczętym postępowaniem przepada otrzymana dotacja na termomodernizację budynku w wysokości 330 zł (nie możemy wykonać zaplanowanego ocieplenia) oraz pod znakiem zapytania stoi kwota 144.000 na wymianę źródeł ciepła w budynku (wykonana), a także remonty w innych budynkach miejskich, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości łącznej 527.542 zł (które nie zostały jeszcze zrobione). Wartość projektu 719,079 zł.
 • Została podpisana umowa na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta w 2021 roku.

Inne:

 • W terminie do 16 lutego prowadzony był nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do obsługi Narodowego Spisu Powieszonego Ludności i Mieszkań. Zgłosiło się 4 kandydatów na rachmistrzów. Spis będzie prowadzony od 1 kwietnia br.
 • Zakończył się proces rekrutacyjny na stanowisko kierownika OPS. Funkcję tę od dnia 15.02.2021 piastuje Pani Edyta Żaczkiewicz.
 • 13 lutego odbył się podkowiański rodzinny sportowy bieg z sankami, gdzie dodatkową atrakcją był kulig z ogniskiem.

 

 

Dodaj komentarz