Błędy kosztują – sprawy sądowe

2.052.501,98 zł tyle pieniędzy z budżetu miasta poszło z dymem do dnia 28 .09.2015r. (w ciągu kilku miesięcy) na roszczenia sądowe wynikające z prowadzenia inwestycji szkolnej  w latach 2010-13.

Pozostała kwota roszczeń, o które toczą się jeszcze sprawy to ( z kosztami) ok. 1.700.000zł. W sumie jest to 15% całego podkowiańskiego budżetu miasta i prawie trzykrotnie więcej niż przeznaczamy w budżecie rocznie na inwestycje. Moglibyśmy wykonać za to np. ok. 4 -5 km dróg. Drogi będą musiały poczekać. Inwestycja szkolnaBudowa sali sportowej i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej” prowadzona w latach 2010 -13 przyniosła miastu ogromne straty finansowe. Pierwotnie umowa podpisana w styczniu 2010r. zakładała koszt wybudowania 8.955.000 zł i termin oddania do użytkowania – listopad 2011r. Bardzo szybko pojawiły się kłopoty z prowadzeniem inwestycji i wynikające z tego opóźnienia oraz drastyczne zwiększenie kosztów budowy. Na domiar złego miastu w latach 2011-13 zostało wytoczonych 9 spraw sądowych. Kolejna 10 niespodziewanie wpłynęła 25.09.2015r., a to oznacza, że ciągle nie wiemy na czym stoimy i ile jeszcze będziemy musieli dołożyć to tej inwestycji. Ani jaki będzie koszt ostateczny budowy szkoły.

 Miasto ma za sobą zakończonych 7 spraw: cztery swój finał miały w sądzie, trzy udało się w formie mediacji doprowadzić do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu. Na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby – mediatora, który pomógł w wypracowaniu kompromisu, udało mi się zaoszczędzić minimum 340.000 zł – o tyle miasto zapłaciło mniej, niż gdyby proces zakończył się w sali sądowej. Pozostałe sprawy będą toczyły się w sądzie.

Sama inwestycja szkolna w dalszym ciągu wymaga nakładów związanych z usuwaniem błędów popełnionych przez wykonawców (np. wymiana nowego dachu na sali gimnastycznej –koszt kilkuset tysięcy) Ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej jednostki, w tym również sektora finansów publicznych. Ale powinno zostać przeanalizowane i zidentyfikowane na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Czy tak było w przypadku prowadzenia tej największej inwestycji w mieście? Czy interesy miasta zostały odpowiednio zabezpieczone?

W tym celu zostanie przeprowadzony audyt w przedmiocie przeglądu procesu nadzoru nad realizacją tej inwestycji. Raport ten ma też wykazać potencjalne słabości i nieefektywności w procesie nadzoru w stosunku do przyjętych założeń oraz dobrych praktyk rynkowych, tak aby w przyszłości zapewnić efektywniejsze, skuteczniejsze i bezpieczniejsze prowadzenie procesów inwestycyjnych przez miasto.

Dodaj komentarz