Ceny skoczyły. Nie rozstrzygamy przetargów

Prowadzenie prac budowlanych od co najmniej dwóch lat jest zmorą każdego inwestora. Brakuje wykonawców, rąk do pracy i materiałów budowlanych. Terminy usług są bardzo odległe, a ceny skoczyły nawet o 100%. Pisałem o tym w zeszłym roku, niestety sytuacja się nie zmieniła, albo jest jeszcze gorsza. Rozpoczęte ścieżki rowerowe nie mogą zostać dokończone m.in.ze względu na brak materiału. Czekamy.

Unieważniamy przetargi ze względu na bardzo wysokie koszty. I tak, przetarg na ulicę Dębową na odcinku Sosnowa -Bukowa ogłoszony w marcu tego roku z powodu zbyt wysokiej ceny został unieważniony. Zakładana przez nas maksymalna cena przebudowy tej ulicy nie powinna być wyższa niż 120.000 zł, a wpłynęły dwie oferty na kwotę: 215.250 zł i 251.619 zł. Niestety, mieszkańcy Dębowej pozostają dalej bez utwardzonej nawierzchni.

W kolejnym przetargu na ul. Modrzewiową i Kościelną również nie wyłoniliśmy wykonawcy. Przetarg ze względu na położenie ulic obok szkoły został podzielony na 5 etapów dostosowanych m.in. do roku szkolnego (węzeł przy szkole miał być realizowany w wakacje) oraz tak, aby wykonawcy mogli częściowo rozliczać się za prace, co jest dla nich korzystniejsze. W etapie I była planowana przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Jana Pawła II – ul. Kościelna łącznie z wyniesionym skrzyżowaniem, w etapie II przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Topolowa – ul. Wschodnia. Etap III – przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Kościelna – ul. Topolowa, etap IV – przebudowa ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – ul. Akacjowa, a w ostatnim etapie V planowaliśmy remont odtworzeniowy ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – al. Lipowa. Zakładana maksymalna cena kosztorysowa to 1.700.355,25 zł. Ofertę złożył jeden wykonawca na kwotę 2.999.359,06 zł. Uporządkowanie tej części miasta ze względu na bezpieczeństwo dzieci i ruch, który generuje szkoła i kościół oraz chaos parkingowy jest priorytetem. Niestety, przetarg musi zostać powtórzony, też bez gwarancji, że ktoś do niego podejdzie z przyzwoitą ceną.

I w dniu dzisiejszym, żeby już mnie tak dobić na początku wakacji całkowicie, wpłynęła jedna oferta na rewitalizację stawu w Parku Miejskim. Z ogłoszeniem oferty czekaliśmy, aż uda mi się zwiększyć pulę przeznaczonych środków na realizację. No i na sesji w maju podjęliśmy uchwałę o zwiększeniu pieniędzy do 1.000.000,00 zł. I co? I dzisiaj otwieram ofertę na kwotę 1.598.846,87 zł. Przetarg nie zostanie rozstrzygnięty na tym etapie. Staw również nie ma dobrej passy. Będziemy i to zadanie powtarzać.

Dodaj komentarz