Cicha i Storczyków w budowie

Juz dawno nie widziałem tak zadowolonych mieszkanców z uciążliwości na drodze. Trwają prace budowlane przy przebudowie ulicy Cichej i Storczyków. Jeszcze w sierpniu udało się rozstrzygnąć przetargi pomyślnie dla miasta i pod koniec października wprowadzić wykonawców na budowę. To dwie ulice z kilku, o które toczyła się batalia podkowianskiego urzędu miasta ze starostwem. W lutym Wydział Komunikacji wydał negatywną opinię komunikacyjną, by następnie w czerwcu przyjąć bez uwag zgłoszenie na przebudowę w/w ulic. Mieszkańcy obu ulic od dawna wnioskowali o budowę ze względu na dramatyczny stan nawierzchni – ogromne błoto w okresie mokrym, pylenie w okresie suszy. Po negatywnych opiniach starostwa bardzo aktywnie też brali udział w zmaganiach o uzyskanie odpowiednich pozwoleń, by miasto mogło zrealizować inwestycję.

Ulica Storczyków będzie wykonana na odcinku od Kwiatowej do J. Pawła II – o długości 341m. Na  drodze, która została zaprojektowana jako ciąg pieszo – jezdny o  szerokość jezdni 4,5 m są przewidziane szykany: odgięta oś jezdni, azyle drogowe oraz wyniesione skrzyżowanie z ul. Sasanek. Nawierzchnia będzie asfaltowa. Koszt wykonania 653.000 zł.

Ulica Cicha od Bukowej do lasu –odcinek budowany ma długość 426,70m. Jezdnia o szerokości 5m z przewidzianymi spowolnieniami w postaci dwóch progów i azyli bezpieczeństwa oraz nawierzchnią asfaltową. Koszt budowy 849.523 zł

W obu drogach wody opadowe zostaną odprowadzone do skrzynek rozsączających pod jezdnią i poboczach. Inwestycje będą objęte pięcioletnią gwarancją.

Jeżeli warunki atmosferyczne nie przeszkodzą (choć będzie to trudne), to mieszkańcy będą mogli cieszyć się nową drogą do końca roku.

Dodaj komentarz