Podziękowania z gminy Brusy

We wrześniu pisałem, że mając na uwadze dramatyczną sytuację mieszkańców gminy Brusy, którzy ucierpieli w wyniku nawałnicy jaka przeszła w sierpniu tego roku, miasto zdecydowało się przekazać 20.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu cysterny do przewozu wody pitnej dla mieszkańców. Został podjęta stosowna uchwała  i pieniądze zostały przelane. Żywioł zniszczył i odebrał wielu ludziom dorobek ich życia, dach nad głową straciło kilkadziesiąt  rodzin, ok 2000 budynków mieszkalnych i gospodarczych zostało poważnie uszkodzonych. Straty w uprawach rolnych i leśnych przybrały niewyobrażalną skalę.

Jeszcze we wrześniu w akcję włączyła się poruszona tragedią społeczność  podkowiańskiej szkoły kikowskiej, która zebrała kwotę 5240,15zł.  W kilkudniowej spontanicznej zbiórce wśród mieszkańców Podkowy Leśnej udało się zebrać dary rzeczowe w postaci żywności, artykułów chemicznych, ubrań i drobiazgów dla dzieci. Wszystkie rzeczy wraz z pieniędzmi zostały przekazane dwóm potrzebującym rodzinom wskazanym przez Urząd Gminy Brusy. Będąc osobiście w gminie Brusy miałem okazję zobaczyć ogrom tragedii, z jaką przyszło się zmierzyć mieszkańcom, władzom i Lasom Państwowym. Usuwanie skutków nawałnicy potrwa kilka najbliższych lat zaś odbudowanie się lasów co najmniej lat kilkadziesiąt.

Ze swojej strony bardzo dziękuję społeczności podkowiańskiej za włączenie się w pomoc rodzinom.

Również jestem w obowiązku przekazania podziękowań od Burmistrza Brus oraz rodzin, którym pomoc została udzielona.

fot. od lewej Burmistrz Brus Witold Ossowski

fot. w nagłówku – podziękowanie od dzieci w gm. Brusy

Dodaj komentarz