Czekamy na odbiór Park&Ride

Budowa I etapu Park&Ride dobiegła końca. Pozostały formalności związane z odbiorem inwestycji (ze względu na teren kolejowy czynić to będzie Wojewódzki Mazowiecki Inspektor Nadzoru Budowlanego) i będziemy mogli oddać parking użytkownikom. Tuż po odbiorze i jeżeli tylko pogoda pozwoli będą kontynuowane prace związane z II etapem. A to oznacza: postawienie wiat rowerowych, ławek i koszy, zamontowanie lamp oświetleniowych wraz z monitoringiem, ustawienie toalety publicznej oraz ogrodzenia od strony budynku. Wszystkie prace przygotowawcze zostały przeprowadzone (położona instalacja elektryczna,  wod –kan itd.). Również zostaną uzupełnione nasadzenia. Pozostały jeszcze prace porządkowe, m.in. czyszczenie trelinki i dokończenie budowy ulicy Błońskiej –wjazdu na parking.

Parking został wykonany z kostki betonowej i płyt eko. Dzięki dobrej współpracy miasta z WKD,  zostały również wzdłuż torów ustawione nowe latarnie sfinansowane przez spółkę, natomiast po stronie miasta pozostało doświetlenie części parkingu po stronie północnej oraz skweru przy przystanku kolejki. W ulicy Błońskiej na wjeździe została zamontowana pętla indukcyjna licząca samochody.

Pomimo jesiennych chłodów zdążyliśmy dosadzić 66 drzew (brzozy, dęby i graby kolumnowe, rajskie jabłonie) oraz ponad 40 krzewów.

Pod koniec zeszłego roku poinformowałem Państwa o otrzymanej dotacji na budowę w wysokości 601.348,19zł. Moim zdaniem wybudowanie tej inwestycji jest z jedną ważniejszych w ostatnim czasie w Podkowie Leśnej, szczególnie biorąc pod uwagę tak licznie parkujące samochody już nie tylko w centrum, ale również i w części wschodniej i zachodniej Podkowy. Nie bez znaczenia jest też znaczna poprawa  bezpieczeństwa w tym rejonie – usunięcie chaszczy  i doświetlenie terenu już sprawiło, że przestały przesiadywać tam grupki osób nie wzbudzające szczególnego zaufania. Otwarcie Park&Ride pociągnie za sobą duże zmiany w parkowaniu w mieście w przyszłym roku. Przygotowujemy się do wprowadzenia stref parkowania płatnego oraz ograniczenia czasu parkowania na wielu ulicach Podkowy do jednej godziny, tak aby mieszkańcom ułatwić korzystanie z miejskiej infrastruktury.

Dodaj komentarz