Dbamy o zieleń

Każdy z nas jest zobowiązany do dbałości o przyrodę i ponosi odpowiedzialność za pogorszenie jej stanu lub też zniszczenie. Drzewa stanowią  dobro publiczne i objęte są ochroną prawną. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, aby raz posadzone drzewo służyło nam jak najdłużej w dobrej kondycji zdrowotnej. Jedną z podstawowych zasad zapewniających zachowanie drzew w dobrym stanie jest ich właściwa pielęgnacja, w tym terminowe i fachowe wykonywanie cięć ich koron. Te zasady obowiązują także w przypadku drzew rosnących w przestrzeni publicznej. W Podkowie Leśnej nie było pielęgnacji drzew na taką skalę jak w ciągu ostatnich 4 lat.

Na terenie miasta wypielęgnowano 6117 drzew, 194 pomniki przyrody i 3 aleje zabytkowe. Na inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne – kwotę prawie 1 mln 600 tys. złotych.

Potrzeby są znacznie większe i prace należy kontynuować. W ogóle w trakcie prowadzenia prac sanitarnych stwierdzono ogólnie zły i bardzo zły stan drzewostanu w naszym mieście. W przyszłości nie tylko konieczne będzie podjęcie i wypracowanie programu wymiany i uzupełniania drzewostanu, co podjęcie konkretnych działań przeciwdziałających skutkom tak gwałtownemu obumieraniu drzew. Cztery lata temu nie sądziłem, że aż tak dużą kwotę uda się pozyskać ze środków zewnętrznych na pielęgnację zieleni, dzięki czemu pieniądze w budżecie mogliśmy przeznaczyć na inny cel, chociażby na porządkowanie zadrzewień w pasach drogowych i nowe nasadzenia.

W naszym podkowiańskim życiu zielone otoczenie odgrywa istotną rolę. Dzikie, leśne, czy te bardzo pielęgnowane z dbałością o najmniejszy detal ogrody są dla nas nie tylko obiektem dumy, ale chyba przede wszystkim azylem, w którym możemy się ukryć w poszukiwaniu ciszy lub po prostu odpocząć. Dyskusja o tym, jak ma wyglądać ta część, którą potocznie nazywamy „zielenią” w  przestrzeni publicznej zapewne nigdy się nie skończy. Nigdy też nie zgromadzi wszystkich mieszkańców po tej samej stronie stołu. Z wielu rozmów i opinii płynących do urzędu miasta wynika, że ma być zielono, estetycznie, czysto, bezpiecznie i widno. Czyli tak jakbyśmy chcieli, aby było w naszych ogrodach. Dlatego od samego początku kadencji dużą uwagę zwracam na uporządkowanie pasów drogowych. I w następnej kadencji również prace w tym zakresie będą kontynuowane.

Dodaj komentarz