Dziękuję za tak mocne poparcie

Serdecznie dziękuję za udzielone mi poparcie 21 października 2018 w wyborach samorządowych. Państwa wybór jest dla mnie wyrazem ogromnego zaufania  i przychylności jaką czuję i czułem  z Państwa strony przez ostatnie cztery lata. Ten wybór traktuję także, jako aprobatę dla kierunku działań i ich realizacji wyznaczonych na początku mijającej kadencji.

Tegoroczny mandat jest bardzo mocny, 71% Państwa głosów przy tak dużej frekwencji nie tylko cieszy i jest źródłem satysfakcji, ale jeszcze większego zobowiązania do starań, aby poprzez moją pracę dla miasta w służbie publicznej to zaufanie mogło być w perspektywie czasu utrzymane na tak wysokim poziomie.

Dziękuję także za poparcie 14 spośród 15 kandydatów KWW Mieszkańcy dla Podkowy do Rady Miasta – daje to nadzieję, że wspólnym wysiłkiem umocnimy przekonanie, że w Podkowie Leśnej mieszkańcy i ich reprezentanci w samorządzie to jeden podmiot pracujący, dyskutujący, polemizujący, podejmujący decyzje zawsze dla dobra naszej wspólnoty, że w naszym gronie potrafimy się nie tylko pięknie spierać, ale umiemy zawierać kompromisy dla dobra ogółu z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i kultury dyskusji.

Wyrazy szczerego uznania kieruję do tych z Państwa, którzy wzięli tak licznie udział w wyborach. Frekwencja przekraczająca 72% to wyraz naszego przywiązania do wartości obywatelskich i demokracji. Dziękuję także wszystkim zaangażowanym przy przeprowadzaniu wyborów. Wiem, jak w tym roku było trudno i ile kosztowało to Państwa czasu i wysiłku.

Minione cztery lata to bardzo dobry czas dla Podkowy Leśnej, dołożę wszelkich starań, aby kolejna kadencja była równie satysfakcjonująca dla rozwoju miasta i jak dotychczas upływała w klimacie współpracy, przy wykorzystaniu wiedzy i potencjału jej mieszkańców.

Dziękując jeszcze raz, zachęcam wszystkich do podejmowania działań i aktywności na rzecz naszego miasta.

Poniżej radni wprowadzeni do Rady Miasta przez KWW Mieszkańcy dla Podkowy

Pełne wyniki na http://arturtusinski-podkowa.pl/nieoficjalne-wyniki-wyborow-samorzadowych/

 

 

Dodaj komentarz