Frekwencja 68,46% – najwyższa w Polsce!

Wyniki głosowania na Prezydenta RP w Podkowie Leśnej w dniu 10 maja 2015r.

Bronisław Komorowski 47,93%
Andrzej Duda 26,34%
Paweł Kukiz 14,69

Frekwencja w Podkowie Leśnej podczas tegorocznych wyborów na Prezydenta RP była najwyższa w Polsce i wyniosła 68,46% . Analogicznie do kraju, była  niższa, niż 5 lat temu w 2010r. Wtedy poszło do urn 74% uprawnionych do głosowania podkowian.

Warunkiem ładu demokratycznego jest uczestnictwo w wyborach. W Podkowie ponad 30% ogółu mieszkańców zrezygnowało z danego im przywileju, było biernych wyborczo. Mam wrażenie, że to nie niska świadomość obywatelska ma na to wpływ, a brak zaufania do polityków i niski poziom kultury politycznej w debacie publicznej w Polsce. W dyskursie politycznym widzimy język inwektyw, oskarżeń i insynuacji. Ubolewam, że tak duża grupa osób jest przekonana o bezsensowności głosowania, a tylko niektórzy rozczarowani i niezadowoleni ostatecznie decydują się wybrać „mniejsze zło”. Wybory są podstawowym rodzajem uczestnictwa politycznego, co wiąże się z zasadami demokratycznymi, takimi jak równość, wolność i legitymizacja władzy. Głosując mamy moralne prawo do krytyki.

Przed nami druga tura. Idźmy do wyborów, czasami jeden głos decyduje o wyniku. Najwyższy wynik udziału podkowian w pierwszej turze daje satysfakcję, więc utrwalajmy i wzmacniajmy tę dobrą praktykę tworzenia dobrych wzorców. Nie ma demokracji bez aktywnych obywateli! II tura już 24 maja.

Jak wyglądały wybory w powiecie? http://grodzisknews.pl/bronislaw-komorowski-liderem-w-powiecie-grodziskim/

 

Dodaj komentarz