Idźmy na wybory!

W najbliższą niedzielę 10 maja 2015r. wybierzemy Prezydenta RP. Oddanie głosu w wyborach uważam za swój obywatelski obowiązek. Jesteśmy wolni, mamy demokrację, możemy decydować. Podkowianie byli i są zaangażowani w życie kraju. Dajemy temu wyraz wypełniając naszą obywatelską powinność uczestnicząc w wyborach.

Gdy sięgamy do danych historycznych, okazuje się, że pod względem frekwencji wyborczej Podkowa Leśna albo wygrywała, albo zajmowała czołowe miejsca w rankingach gmin.

W 2011 roku w wyborach parlamentarnych frekwencja w Podkowie Leśnej wyniosła 73% (najlepszy wynik w kraju), w referendum przedakcesyjnym w 2003 roku – 76% (najlepszy wynik w kraju), w I turze wyborów prezydenckich w 2010 roku –  blisko 75% (4 wynik w kraju, w tym poparcie dla obecnie urzędującego Prezydenta na poziomie 65% ogółu głosujących). 52,05% frekwencja w wyborach do europarlamentu w 2014 r. (najlepszy wynik w kraju), w 2009 roku za udział w wyborach przyznano nam tytuł „Pępka Europy”. Tradycja obywatelskich postaw w Podkowie Leśnej zobowiązuje. Idźmy do urn wyborczych, głosujmy!

W tym kontekście  w Gazecie Wyborczej, w dodatku Duży Format( 7.05.15r.) ukazał się reportaż nawiązujący do tradycji wysokiej frekwencji w Podkowie Leśnej, co jest przy okazji dużą promocją miasta. Zachęcam do przeglądania zakładki MEDIA http://arturtusinski-podkowa.pl/media/, w której zamieszczam linki do artykułów w gazetach i portalach internetowych, stacji radiowych i telewizyjnych, w których są poruszane sprawy podkowiańskie (przegląd prasy).

 

Dodaj komentarz