Interwencja na ul. Cichej

W wyniku podjętych kroków przez Urząd Miasta w celu uprzątnięcia działki przy ul. Cichej, Komendant Straży Pożarnej Decyzją nr 0231/48/16 z dnia 16 maja 2016 w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe nakazał  właścicielowi posesji zapewnić odpowiednie warunki składowania materiałów palnych: mebli, desek, palet, tworzyw sztucznych i innych w terminie do 30 czerwca 2016r. Pracownicy urzędu będą monitorowali podejmowanie czynności przez właściciela nieruchomości. Urząd Miasta prowadzi także aktywne działania w celu wyłączenia budynku na Cichej z użytkowania.

IMG_0003 (2)Przypomnę, że posesja na ul. Cichej od wielu lat jest zasypywana przez właściciela śmieciami, starymi samochodami, materiałami łatwopalnymi. W 2010r. w budynku wybuchł pożar, który strawił wszystko z wyjątkiem murów .

pozar cichaPomimo tego właściciel w dalszym ciągu gromadzi śmieci. W 2011r. ze względu na zagrożenie pożarowe i epidemiologiczne nieruchomość na koszt miasta została uprzątnięta.  Niestety, widokiem „czystej działki” mogliśmy cieszyć się krótko- składowisko odpadów powróciło.

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych obecnie przez urząd stwierdzono konieczność podjęcia innych kroków, bardziej skutecznych niż kolejne sprzątanie na koszt mieszkańców.

IMG_0005 (2)IMG_0007

Dodaj komentarz