Kablowanie niskiego napięcia

Wybraliśmy wykonawcę na zaprojektowanie kablowych sieci niskiego napięcia (nN) i nowych lamp oświetleniowych dla pierwszej partii ulic: Iwaszkiewicza, Modrzewiowej, Topolowej, Jodłowej, Kwiatowej od Paproci do Sasanek i od Sasanek do Parkowej. Projekt będzie obejmował wszystkie przyłącza do domu, szafki w ogrodzeniach. Trasę przyłącza elektrycy będą uzgadniali bezpośrednio z właścicielami nieruchomości. Koszt podłączenia (wykonania) od skrzynki elektrycznej do domu leży po stronie właściciela. Miasto szuka możliwości sfinansowania również tego odcinka, ale szanse są nikłe. Osoby, które z jakiś względów nie zdecydują się na skablowanie przyłącza będą miały dostawiony słup przed ogrodzeniem.

IMG_0081 zmPrace związane z kablowaniem sieci napowietrznej średniego napięcia są wykonywane zgodne z harmonogramem. Na ul. Błońskiej zostały posadowione dwie nowe stacje transformatorowe, zgodnie z projektem uzgodnionym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (nastąpiła zmiana pierwotnie zakładanego płaskiego dachu na spadzisty zgodnie z zapisami podkowiańskiego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego). Stacje są murowane, kryte dachówką i przygotowane pod zamontowanie krat stanowiące trejaż dla roślin pnących.

Dodaj komentarz