Jawnie i przejrzyście

O upublicznianiu rejestrów i korzyściach płynących z polityki przejrzystości, a także o tym, jak Podkowa Leśna dołączyła do gmin jawnych i transparentnych, co w skali Polski jest ciągle ewenementem, mogliśmy przeczytać na łamach pism samorządowych już na początku mojej kadencji.

Jeszcze w grudniu 2014 roku, Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog przeprowadziło akcję „Jawność sprzyja każdej władzy”. Na 292 kandydatów objętych działaniem wygrało 9 osób, w tym ja  – jako jedyny na Mazowszu i w centralnej części kraju. W akcji, chodziło o to, aby osoby kandydujące na urząd prezydenta, burmistrza lub wójta zobowiązały się do prowadzenia rejestru zawieranych umów, ”kalendarza on-line” i niezatrudniania w podległych im instytucjach osób sprawujących funkcję radnych. I tak się stało, a nawet znacznie więcej.

Co jest nowością?

Opracowano jasne reguły udzielania zamówień publicznych, jawną informacją zamieszczoną na stronie miasta są nie tylko przetargi powyżej 30.000 Euro, ale również w trybie zapytania ofertowego oraz tzw. zamówienia z wolnej ręki, powstał plan zamówień publicznych, wprowadzono mechanizmy zarządzania partycypacyjnego poprzez m.in. wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) publikowane są informacje daleko wykraczające poza wymagania ustawowe, chociażby te przytaczane wyżej rejestry umów wraz z linkami do skanów umów, czy sprawozdania z pracy burmistrza pomiędzy sesjami, w których z dużą szczegółowością informuję o podjętych działaniach. Takich sprawozdań sporządziłem 35. Na stronie również są zamieszczone wyroki i orzeczenia oraz kalendarz burmistrza.

W ciągu całej kadencji zorganizowałem 36 spotkań z mieszkańcami w postaci paneli dyskusyjnych, konsultacji z projektantami branżowymi i ekspertami w różnych dziedzinach. Wzrosła obszerność biuletynu z kilku do kilkudziesięciu stron, strona www miasta została dostosowana do potrzeb osób niedowidzących. Zostało zaktualizowane oficjalne konto urzędu na FB. Poza oficjalnymi drogami, starałem się na bieżąco przekazywać Państwu informacje w sposób mniej formalny, za pośrednictwem prowadzonego od dawna bloga http://arturtusinski-podkowa.pl/ oraz konta na Facebooku. Mój telefon, również komórkowy jest ogólnie dostępny, z czego wielu mieszkańców korzysta, również poza godzinami urzędowania. Podobnie jest z e-mailem jak i wiadomościami prywatnymi pisanymi za pośrednictwem facebooka. Zawsze odpowiadam i staram się robić to niezwłocznie. Nowym zwyczajem jest również to, że interesantów w urzędzie przyjmuję 5 dni w tygodniu.

Piszę o wszystkim tym, czego dotychczas nie było w obszarze przejrzystości. Jeżeli ktoś twierdzi, że brakuje mu transparentnych działań, to znaczy, że żyje w świecie swoich fantazji albo ma zwyczajnie złą wolę. Nie ma innego wytłumaczenia, bo nigdy wcześniej publicznego dostępu nie było do takiego szerokiego i rzetelnie podanego zakresu informacji. Poza tym komisja rewizyjna przeprowadziła 15 planowych  kontroli, a instytucje zewnętrzne zrealizowały ich 38 (rekord, dzięki uprzejmości tzw. ”życzliwych”). Wszystkie „wiszą” w BIP.

Prawo do informacji i ściśle związana z nim szeroko rozumiana zasada jawności życia publicznego, a przede wszystkim klarowna informacja o gospodarce finansowej jest istotnym elementem życia społecznego i traktuję to jako powinność. Zawsze głosiłem, że dobre rządzenie to przede wszystkim dostęp mieszkańca do rzetelnej informacji i transparentność działań władz i temu przez całą kadencję starałem się sprostać.

Dodaj komentarz