Pozyskujemy pieniądze -podsumowanie kadencji

W obecnej kadencji duży nacisk kładziony był na finanse miasta. Jedną z dróg powiększenia naszego budżetu są dotacje, dofinansowania, preferencyjne pożyczki czy inne formy pozyskania zewnętrznego finansowania potrzeb mieszkańców.

Zapowiadając start w wyborach 2014 roku deklarowałem dokonanie fundamentalnej zmiany w podejściu do pozyskiwania środków zewnętrznych. Zmienili się ludzie, ale przede wszystkim zmieniło się podejście kierowanego przeze mnie urzędu. Ubiegamy się o fundusze unijne, norweskie, krajowe, zarówno te dzielone przez ministerstwa jak i stworzone dla tego celu fundusze. Starałem się nie omijać atrakcyjnych pożyczek, a te umarzalne traktowałem jako mniejszą dotację, tylko z odroczonym terminem przyznania.

Do końca września br. opracowano, przygotowano lub uzupełniono (2) i  złożono 46 wniosków o dofinansowanie (w tej statystyce nie ma wniosków składanych samodzielnie przez jednostki organizacyjne miasta). Niektóre były proste, inne wymagały szerszej wiedzy specjalistycznej. Opracowywaliśmy programy funkcjonalne, studia wykonalności czy jak też bywało tworzyliśmy oryginalny zindywidualizowanych opis projektu.

W sumie wnioski dotyczyły zadań których zakładana wartość realizacyjna przekroczyła 33 mln złotych z czego 24 mln złotych to dotacje i dofinansowania. Nie wszystkie wnioski zostały pomyślnie rozpatrzone, z części musieliśmy zrezygnować (brak wykonawców na rynku, np. na rowy) a część jest w fazie oceny.

Kwota dotychczas przyznanych dofinansowań wynosi 10.878.535 zł

5 wniosków na kwotę 3.281.159 zł jest w trakcie oceny

W tym środki europejskie to blisko 8 mln złotych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca miasta udało się w ciągu ostatnich 4 lat pozyskać trochę ponad 2.717 zł, z czego blisko 2.000 zł to środki pochodzące z programów finansowanych w ramach przynależności Polski do Unii Europejskiej.

Jest to duży sukces, biorąc pod uwagę, że w wielu konkursach dodatkowo są przyznawane punkty za posiadanie Programu Rewitalizacji Miasta, którego Podkowa Leśna nie posiada, a dodatkowo przyznanie dofinansowania uzależniane jest od tak zwanego wskaźnika dochodowości.

*Kwoty z lat ubiegłych są przybliżone.

Poza tym odzyskaliśmy VAT w wysokości 859.606,00 zł, czego nikt wcześniej nie robił oraz wystąpiłem o pożyczkę na wymianę lamp w kwocie 1.200.000 zł w 30% umarzalną.

 

 

Dodaj komentarz