Komitet ZONE

Miło mi poinformować, że zostałem członkiem powołanego w listopadzie Komitetu Sterującego projektu Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji, który realizowany będzie w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w latach 2020-2023. Zadania Komitetu Sterującego będą skoncentrowane na określeniu kierunku, koordynowaniu i monitorowaniu prac projektowych oraz proponowaniu nowych działań w zakresie wdrażania rozwiązań służących poprawie jakości powietrza.

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/powolanie-komitetu-sterujacego-projektu-zone?fbclid=IwAR37R47HCWXNFd03PfOI_YgDCjukfMMuhySVXOxkx5iTQtweR7FBH247O3c

Dodaj komentarz