Konkursy dla organizacji pozarządowych

Marzec, to czas konkursów dla organizacji pozarządowych. Do 16 marca (do godz. 14.00) wszystkie zainteresowane podmioty, w szczególności fundacje i stowarzyszenia oraz organizacje założone przez kościoły lub związki wyznaniowe mogą składać wnioski o dofinansowanie. Złożona oferta musi  odpowiadać na potrzeby mieszkańców Podkowy Leśnej. Podobnie jak w latach ubiegłych, w  2018 roku zostały zorganizowane trzy konkursy: w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie kultury fizycznej.

Współpraca organizacji pozarządowych z miastem z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem. Też co roku na organizacje pozarządowe w budżecie miasta przeznacza się więcej pieniędzy. W 2017r. miasto współpracowało co najmniej z 25 organizacjami w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych, społecznych i sportowych. To bardzo duży wzrost w stosunku do lat ubiegłych. Dzięki dobrej kooperacji udało się zorganizować kilkadziesiąt imprez dla mieszkańców Podkowy,  które miały charakter nie tylko lokalny, ale wychodziły poza granice naszego miasta. Jesteśmy otwarci na wszystkie organizacje pozarządowe, nie tylko te zarejestrowane w Podkowie, jeżeli tylko ich oferta odpowiada na potrzeby mieszkańców. Miasto też korzystało z dorobku i wiedzy organizacji pozarządowych przy wprowadzaniu nowych projektów, chociażby budżetu partycypacyjnego czy pozaobowiązkowego programu edukacyjnego w szkole samorządowej. Wartościowe projekty grup nieformalnych czy osób indywidualnych ze świata nauki i sztuki, których aktywność i działania mogą przełożyć się na korzyści dla mieszkańców też dostają wsparcie finansowe z urzędu. Myślę, że rok 2018 będzie również obfitował w wydarzenia organizowane wspólnie z trzecim sektorem. Zapraszam do składania ofert.

Dodaj komentarz