Konserwator odmówił wpisania Jana Pawła II i Kościelnej do rejestru zabytków

Pod koniec maja 2022 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wpisania ulic Jana Pawła II i Kościelnej w Podkowie Leśnej do rejestru zabytków nieruchomych argumentując „brakiem przesłanek przemawiających za indywidualnym wpisem alei do rejestru zabytków na podstawie indywidualnych wartości zabytkowych jako kompozycyjnie zamkniętej formuły zaprojektowanej zieleni, wymagającej szczególnej ochrony konserwatorskiej ze względu na interes społeczny”.
Z decyzji MWKZ jesteśmy zadowoleni, poza tym że postępowanie trwało prawie rok, co nie miało żadnego uzasadnienia.
Dendropolis jako wnioskodawca odwołał się od decyzji, także  dalej w tych ulicach nie będą mogły być prowadzone żadne prace, a przypomnijmy że w zeszłym roku przepadły pozyskane pieniądze na remont i poprawę bezpieczeństwa (doświetlenie przejść dla pieszych) w Jana Pawła II w obrębie ulicy Akacjowej, właśnie ze względu na trwające postępowanie.

Dodaj komentarz