Manko w kasie miasta rośnie

Co trzecia złotówka wpłacana przez mieszkańców z tytułu opłat cmentarnych trafiała do prywatnej kieszeni!

Pod koniec maja został zakończony Audyt w przedmiocie gospodarki kasowej oraz operacji bankowych realizowanych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w latach 2010-2015.

W toku prac audytowych przedstawiono Audytorowi szereg dokumentów na podstawie których opracowano wnioski końcowe. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż działania noszące znamiona przestępstwa dokonywane były w okresie kilku lat – z przedstawionej do audytu dokumentacji można wywnioskować, że przynajmniej od roku 2010. W tym czasie funkcję Burmistrza Miasta pełniły (pełnią) następujące osoby:

  • Andrzej Kościelny (kadencja 2002-2006 oraz 2006-2010),
  • Małgorzata Stępień-Przygoda (kadencja 2010-2014),
  • Artur Tusiński (kadencja 2014-2018).

Uchybienia dotyczące nadzoru Skarbnika nad kontrolą obszaru, za który jest odpowiedzialny, również dotyczą okresu od 2010 roku. Kluczowym jednak wydaje się być rok 2013, gdyż wówczas daje się zauważyć znaczący wzrost nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki finansowej, w szczególności gospodarki kasowej.

Badania audytowe potwierdziły brak gotówki w kasie – na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji – w wysokości 116.026,83 zł oraz wykazały brak zaksięgowania kolejnych wpłat w wysokości 50.400,00 zł pochodzących od osób fizycznych tytułem opłat za miejsca na cmentarzu.

W związku z powyższymi Audytor wskazuje na możliwość popełnienia przestępstwa w postaci przywłaszczenia środków finansowych. Począwszy od miesiąca stycznia 2013 roku przekroczono stan Pogotowia kasowego, ustanowionego na kwotę 12.000,00 zł – stan kasy przekraczał kwotę 160.000zł. Proceder polegał na „pożyczaniu” pieniędzy z kasy miasta, stąd tak wysoki stan gotówki w kasie. Pieniądze wpłacane przez mieszkańców nie trafiały na konto bankowe miasta.

Wraz ze zmianą Skarbnika została wzmocniona kontrola zarządcza nad obszarem finansowym miasta oraz scalono systemy informatyczne i wprowadzono program do obsługi kasy (dotychczas kasa była prowadzona ręcznie). W czasie wykonywania czynności audytowych, kontrolując wyrywkowo lata wcześniejsze, także natrafiono na nieprawidłowości. Fakt, że kasjerka obsługująca miasto była także kasjerką Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Skarbnik jest odpowiedzialny za finanse za całego miasta, zaszła konieczność rozszerzenia zakresu audytu o lata 2006-2010 w Urzędzie Miasta oraz 2010-2015 w Ośrodku Pomocy Społecznej. Całość sprawozdania z audytu jest dostępna na stronie miasta w BIP bip.podkowalesna.pl/sprawozdanie_z_audytu.

 

Dodaj komentarz