Nowe zasady odbioru śmieci

Od 1 września 2019 roku na terenie Podkowy Leśnej będą obowiązywały  nowe zasady odbioru odpadów.

Do przetargu pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na zadania: 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2) udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zgłosiły się 2 firmy. Na zadanie1) SIR-COM z ceną 2.613.000 zł i HETMAN sp. z.o.o z kwotą 1.644.807 zł. Miasto przeznaczyło kwotę 1.800.000 zł. Zaproponowana cena za usługę realizowana przez SIR-COM była o ok. 60% wyższa niż płacimy do tej pory. Na zadanie 2) ofertę złożyła tylko firma HETMAN.

Chcąc utrzymać cenę za odpady dla mieszkańców na dotychczasowym poziomie (obowiązującym od maja br.) zdecydowaliśmy, po wcześniejszych analizach i dyskusjach na komisjach Rady Miasta na wprowadzenie zmian w zasadach odbioru śmieci. Miasto może odbierać wszystkie śmieci spod domu (tak jak to praktykowaliśmy dotychczas) lub ma obowiązek zorganizować tzw. PSZOK. W przypadku Podkowy to drugie rozwiązanie jest znacznie tańsze, co jak wyżej wspomniałem pozwoli utrzymać cenę, a nawet być może, po rocznej ocenie i przeanalizowaniu bilansu, ją obniżyć. PSZOK dla mieszkańców jest zorganizowany w Nadarzynie, co w pierwszej chwili może wydać się uciążliwe, niemniej takie rozwiązania są praktykowane w wielu gminach.

Co to oznacza?

Wszystkie śmieci w workach żółtych, niebieskich i zielonych oraz tekstylia możemy, ale nie musimy zawieźć do PSZOK. W przypadku gabarytów, popiołu i gruzu wyboru nie mamy – tylko tam będą odbierane tego typu odpady. Kolejną zmianą jest od 1 stycznia 2020 przejście z worków czarnych na kosze oraz wymóg zgniatania odpadów przed wrzuceniem do worka. Zakup i utrzymanie kosza zgodnie z nową ustawą spoczywa na mieszkańcu. Pozwoli to na oszczędność kilkudziesięciu tysięcy worków rocznie, a co za tym idzie, poza oczywistą ochroną środowiska, także kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierały z miasta firmy specjalizujące się w tego typu akcjach, podczas zbiórek, dwa razy do roku – bez dodatkowych opłat dla mieszkańców, a także miasta. Odbiór liści i trawy został zminimalizowany do 1 worka miesięcznie.

Jaka jest różnica w cenie między zabieraniem odpadów spod domu, a odwożeniem na PSZOK -przykłady:

Odpady Cena odpadów zabieranych spod domu PLN/tona Cena w PSZOK
SIR-COM HETMAN
Szkło 1404 648 486
Gruz, beton, ceramika 864 486
Gabaryty 1728 1296 918
Popiół 2160 486
Urządzenia elektroniczne (zawierające freon) 2160 1080

(lub 0 podczas zbiórek)

Opony 1944 486

Samego szkła  oddajemy 134 ton rocznie!

Usługę odbioru odpadów na terenie miasta będzie realizowała firma HETMAN sp. z o. o.

Wszystkie zmiany dotyczące nowych zasad odbioru zostały zebrane w ulotce „odbiór odpadów” , którą dostaniecie Państwo do skrzynek pocztowych dzisiaj lub jutro. Także zostanie zawieszona na stronie internetowej miasta. Harmonogram wywozu został dołączony do Biuletynu.

Dodaj komentarz