Nowy Dyrektor CKiIO

Miło mi poinformować, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej – został wybrany Pan Mariusz Płoszaj-Mazurek.

Na w/w stanowisko aplikację złożyło 36 kandydatów z całej Polski. Komisja oceniająca powołana zarządzeniem burmistrza https://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zarz%C4%85dzenie-70_2020_Komisja-Konkursowa.pdf oraz https://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2020/06/zarzadzenie-75.2020.pdf?fbclid=IwAR2oSQlJ6DYHRtjMhpqUIg6tUeqZapHz_rj6RcOWbmolpUSekaF5fH0tIX8, do udziału w drugim etapie, po przeprowadzeniu oceny formalnej dopuściła 17 kandydatów. Wszyscy kandydaci zostali przesłuchani przez komisję, która najwyżej oceniła kandydaturę Mariusza Płoszaja-Mazurka. Po przesłuchaniu przeze mnie czwórki rekomendowanych kandydatów, podzielam stanowisko komisji. Przy czym należy podkreślić, że cała czwórka zrobiła na mnie ogromne wrażenie profesjonalizmem i wiedzą,a a także znajomością Podkowy.

Mariusz Płoszaj-Mazurek jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie dyrektorem zarządzającym Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki, w skład którego wchodzi Zespół Zamkowy, Centrum Informacji Turystycznej, Biblioteka, Filia Biblioteki i Ośrodek Kultury (od 2013). Jest także prezesem zarządu stowarzyszenia Kazimierska Konfraternia Sztuki Kolonia Artystyczna.

Wybrany kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów możliwych do otrzymania w przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, wykazał się bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym z zakresu znajomości zagadnień wymaganych przez organizatora oraz przedstawił ciekawą koncepcję rozwoju CKiIO. Pracę na rzecz podkowiańskiej kultury i jej mieszkańców rozpocznie w połowie września. Panu Mariuszowi gratuluję i życzę powodzenia.

 

Dodaj komentarz