Oświetlenie w mieście.

Przystąpiliśmy do przeprowadzenia analizy kosztowej oświetlenia w mieście. Podkowę oświetla 1048 lamp – w użytkowaniu na słupach PGE znajduje się 1019 lamp, 29 – to lampy miasta. Część lamp jest rtęciowych (aż 30%), część sodowych. Wszystkie te źródła światła charakteryzują się wydajnością na poziomie zaledwie 40%, zatem, aż 60% wykorzystywanej przez nie energii jest tracona „po drodze”. Wymieniając oświetlenie na LED można tego uniknąć.

Analiza ma wykazać, czy inwestycja w energooszczędne oświetlenie LED będzie opłacalna i jak długi będzie okres zwrotu poniesionych kosztów. Jakie rozwiązanie byłoby najbardziej ekonomiczne i ekologiczne. Czy faktycznie będzie to oznaczało mniejsze wydatki ponoszone na oświetlenie ulic czy też miejsc publicznych, a dla środowiska – mniejszą emisję zanieczyszczeń. Ponadto, myśląc nad ewentualną zmianą nadrzędnym warunkiem jest dla mnie, aby nastąpiła znacznie zwiększona widoczność ulic i wzrosło poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Białe światło emitowane przez diody LED postrzegane jest jako bardziej naturalne i jaśniejsze. Żeby mieszkańcy mogli ocenić, czy faktycznie tak jest i z wymiany lamp płyną inne korzyści, niż finansowe, na terenie miasta zostało zamontowanych nieodpłatnie 20 lamp z oświetleniem LED. Ulica, na której zostały zamontowane lampy to Jana Pawła II od Parkowej do Bluszczowej i początek Bluszczowej oraz Brwinowska od Lotniczej. Czas, w którym będą wisiały nowe lampy to dwa miesiące. Następnie przekażę wnioski z analizy (audytu), kosztorys wymiany oświetlenia w całej Podkowie oraz uwagi mieszkańców – Radzie Miasta – do dyskusji. Zachęcam mieszkańców do składania opinii.

Dodaj komentarz