Partnerska współpraca Trójmiasta Ogrodów

13 marca 2015 r. w ramach partnerskiej współpracy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (Podkowa Leśna – Brwinów – Milanówek) została podpisana umowa, która pozwoli na sfinalizowanie dofinansowania przyznanego trzem gminom na realizację projektu dotyczącego poprawy spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji w kwocie 1.491.229,82 zł ze środków norweskich. Wartość całego projektu to 2.485.383,04 zł. 18, 65%, udział Podkowy Leśnej daje kwotę 463.404,50 zł, z tego wkład własny wyniesie 185.361,80 zł. Dofinansowanie dla naszego miasta (ponad 60%) – 278.042,70 zł.

W ramach projektu będą wykonane między innymi opracowania i dokumentacje :
1. koncepcja częściowego uregulowania stosunków wodnych na terenie PTO w tym inwentaryzacje urządzeń wodnych, dokumentacje odwodnienia zlewni rzeki Rokitnicy. Koncepcja będzie wyjściem do np. opracowania i później ubiegania się o środki na wykonanie zbiorników retencyjnych i nowych urządzeń zapobiegających podtopieniem – bezpośrednio dotyczy to stawu w naszym Parku Miejskim.
2.  studium (poprzedzone badaniami natężenia i przepływu ruchu na stacjach kolejowych i drogach) komunikacyjne w którym zostaną uwzględnione i wskazane wszystkie potoki ruchu samochodów, pieszych, rowerzystów co będzie skutkowało opracowaniem konkretnych dokumentacji projektowych budowy dróg, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych wskazanych jako priorytetowe w w/w studium. Efektem będzie ubieganie się o środki zewnętrzne na budowę w/w dróg już w 4 kwartale tego roku.
3. opracowanie dokumentacji:
– trzech dróg w Podkowie
– ścieżki rowerowej wzdłuż trasy 719 (1,04 km) w granicach administracyjnych naszego miasta
– ścieżki rowerowej wzdłuż trasy kolejki WKD (0,64 km, UM jest w posiadaniu dokumentacji ścieżki rowerowej od stacji WKD Główna w kierunku zachodnim – właśnie uzgodniłem treść porozumienia z projektantem, któremu za w/w dokumentacje nie zapłaciła moja poprzedniczka – udało uniknąć się kosztów sądowych i odsetek).
4. Opracowanie strategii rozwoju terenów zielonych dla PTO. Być może uda się przekonać partnerów do takiego urządzania pasów drogowych z uwzględnieniem roli „zieleni” (aktywna zieleń, natural drainage systems, green alley itp.), aby to stało się wyróżnikiem i wizytówką PTO.
Wśród strategii i programów z zakresu polityki społecznej znajdą się:
– badania i analizy problemów społecznych, opracowanie strategii polityki społecznej do specyfiki naszych miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych i ekonomicznych poszczególnych społeczności.
– strategie integracji społecznej w poszczególnych gminach
– plan rozwoju sportu i rekreacji dla Podkowy Leśnej.
– koncepcja i dokumentacja budowy cmentarza na terenie Żółwina dla mieszkańców Gminy Brwinów i Miasta Podkowa Leśna
– plan marketingu społecznego dla PTO

W sumie powstanie kilka dokumentów strategicznych będących wytycznymi dla późniejszych działań, jak i wiele konkretnych dokumentacji, które będzie można realizować już w roku 2016 i starać się o współfinansowanie ze środków zewnętrznych, wszystko to z myślą i pożytkiem dla podkowian.

fot. www.facebook.com/Brwinow

 

Dodaj komentarz