Rozbudowujemy monitoring

Budowa systemu monitoringu miejskiego w Podkowie rozpoczęła się w 2015 roku. Zostały podjęte działania polegające na zbudowaniu siatki monitoringu. Taka mapa została przedyskutowana z policją, która wskazała miejsca najbardziej zagrożone przestępczością w Podkowie Leśnej oraz została przekonsultowana z radnymi i mieszkańcami Zostało zaplanowane zamontowanie 32 kamer. Kamery będą usytuowane na wylotach z miasta, tak aby monitorować wjazd i wyjazd z miasta oraz będą obrotowe z detektorem ruchu, o wysokiej rozdzielczości, na podczerwień –  w najbardziej newralgicznych miejscach i najbardziej zagrożonych. Dotychczas  zostały zamontowane w centrum Podkowy Leśnej 4 kamery wraz z systemem monitorującym, a od maja 2018r. wzbogaciliśmy się o kolejne 8 sztuk. Prace zostały wykonane na sieci światłowodowej ORANGE. Kolejne będą systematycznie montowane wraz z rozbudową światłowodów, czyli możliwościami technicznymi.

Monitoring miejski stanowi doskonałe narzędzie w walce z przestępczością. Kamery są wykorzystywane nie tylko do bieżącego monitorowania zagrożeń i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń, ale przede wszystkim działają prewencyjne i odstraszają potencjalnych przestępców od popełnienia przestępstw i wykroczeń. Dzięki zamontowanym kamerom i dostępie do zarejestrowanego materiału z kamer policja ma ułatwione działania polegające na ustaleniu sprawców, nie tylko przestępstw, ale i wykroczeń.

W ten sposób dołączymy do miast monitorowanych. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Podkowie Leśnej, mam nadzieję zaowocuje znacznym spadkiem wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia oraz wzrostem przestrzegania zasad ruchu drogowego nie tylko w obrębie zasięgu kamer.

Wystąpiliśmy z projektem na dofinansowanie przedsięwzięcia, w ramach współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej IV „ Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, działania 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”.

Dodaj komentarz