I Sesja VII kadencji

Wszystkich serdecznie zapraszam na I inauguracyjną Sesję Rady Miasta VII kadencji 2014-2018 – 27 listopada o godz. 18.30, w sali widowiskowej MOK przy ul. Świerkowej 1.

Już po ogłoszonych oficjalnych wynikach wyborów jeszcze raz serdecznie dziękuję za udzielone mi poparcie, za zaufanie jakim Państwo mnie obdarzyli, oddając na mnie swoje głosy w wyborach na Burmistrza Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Mandat zaufania jaki od Państwa otrzymałem nie tylko cieszy, jest źródłem satysfakcji ale przede wszystkim zobowiązaniem do starań, aby poprzez moją pracę dla miasta w służbie publicznej to zaufanie mogło być w perspektywie czasu utrzymane na tak wysokim poziomie.

Teraz nadszedł czas pracy i realizacji przedwyborczych zamierzeń. Uczynię wszystko, aby sprawować swój mandat odpowiedzialnie i z należytą starannością dla dobra wszystkich Mieszkańców. Ufam, że radni, którzy będą pracować w Radzie Miasta VII kadencji, swoje zadania będą wykonywać sumiennie, z uwagą słuchając Państwa ocen i opinii, w duchu tolerancji i zgody.

Dziękuję aktywnym Mieszkańcom za udział w wyborach i wszystkim tym, którzy w tak szczególny sposób dopingowali i podtrzymywali nasz komitet Mieszkańcy dla Podkowy – na duchu.

I sesja RM – porządek obrad

 

 

 

Dodaj komentarz