Spotkanie z mieszkańcami

Przymierzamy się do wprowadzenia w Podkowie Leśnej budżetu partycypacyjnego- narzędzia umożliwiającego mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z budżetu miasta. Ale zasady i reguły jego stosowania powinny być wypracowane wspólnie przez przedstawicieli władz, urzędu i mieszkańców – do czego będę dążył.

Pierwsze z cyklu spotkań o budżecie partycypacyjnym i inicjatywie lokalnej mam nadzieję, że przybliży mieszkańcom istotę tego procesu zarządzania. Spotkanie będzie zorganizowane przy wsparciu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, podkowiańskie organizacje pozarządowe do udziału i czynnego włączenia się w dyskusję.

Termin: 6 marca (piątek), godz. 18.00 pałacyk Kasyno

foto: streetartutopia.com

Dodaj komentarz