ul.Warszawska oddana

Zostały zakończone prace budowlane na ul. Warszawskiej na odcinku od Brwinowskiej do Głównej.

Zakres robót obejmował między innymi: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe (krawężniki betonowe, ławy pod krawężniki, nawierzchnię bitumiczną, wywiezienie gruzu z terenu budowy),  roboty przygotowawcze: karczowanie drzew, wykopanie krzewów, roboty ziemne: korytowanie pod nawierzchnię, zjazdy i chodniki, wykonanie wymiany gruntu na odcinku występowania nasypu niekontrolowanego, formowanie poboczy, podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z wstawkami z kostki kamiennej. Teren został uporządkowany, pozostały jeszcze do zagospodarowania pasy zieleni. Koszt wykonania ulicy zgodny z rozstrzygnięciem przetargowym to 420.893 zł. (bez nasadzenia zieleni).

Dodaj komentarz