Stowarzyszenie Metropolia Warszawa z nowymi władzami

Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, które odbyło się 24.03 w Izabelinie, dokonano wyboru nowych władz. Prezesem zarządu został wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, a jednym z członków zarządu Burmistrz Miasta Podkowa Leśna. Do zarządu weszło po jednym reprezentancie z 8  powiatów z obszaru metropolitalnego (grodziskiego, pruszkowskiego, zachodniego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego oraz wołomińskiego –skarbnik).

Do głównych zadań Stowarzyszenia Metropolia Warszawa należą: współpraca z innymi instytucjami zaangażowanymi w prowadzenie polityki metropolitalnej, wypracowywanie z członkami stowarzyszenia form współpracy międzygminnej, prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie działań prowadzonych w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawa, artykułowanie potrzeb i uwarunkowań rozwojowych członków Stowarzyszenia na różnych forach, wsparcie promocji działań członków Stowarzyszenia.

W zarządzie Stowarzyszenia znaleźli się również: Jolanta Batycka-Wąsik, Marcin Jakubowski, Dariusz Łokietek, Waldemar Malarowski, Roman Smogorzewski, Grzegorz Szuplewski, Marcin Uchman. W skład komisji rewizyjnej weszli: Krzysztof Brzózka, Daniel Putkiewicz i Marek Banaszek. Skarbnikiem została Elżbieta Radwan.

Dodaj komentarz