Wniosek na „schetynówkę”

Wystąpiliśmy z wnioskiem na dofinansowanie przebudowy ciągu ulic Kwiatowa – Paproci w ramach tzw. schetynówki.   „Schetynówkami nazywane są drogi objęte rządowym „Programem rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”.  Wartość projektu 1.720.592 zł. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 860.292 zł (50%).

Ulica znajduje się w południowo – zachodniej części miasta i jest jedną z dróg wjazdowych do Podkowy Leśnej. Droga o długości 770m wyznaczona jest granicami przyległych działek. Trasa jest kręta i wąska, łuki są nienormatywne, a fragmentami brakuje chodnika. Skrzyżowania ze wszystkimi drogami poprzecznymi poza rondem będą wyniesione. Wyniesione będą również przejścia dla pieszych, zaś na długości jezdni wprowadzone będzie ograniczenie ruchu. Ponadto Miasto złożyło projekt dotyczący sfinansowania wymiany oświetlenia w Podkowie, również na tej ulicy. W tym projekcie wykonane zostanie również oświetlenie wszystkich przejść dla pieszych.

O remont tej ulicy wnioskują od wielu lat mieszkańcy, odbyło się wiele spotkań konsultacyjnych, również w ubiegłej kadencji. Dopiero w 2015r udało mi się uzyskać po wielu przeróbkach projektu pozytywną opinię komunikacyjną i pozwolenie na budowę, co pozwoliło w tym roku wystąpić o dofinansowanie.

Czy znajdziemy się na liście rankingowej? Oby nam się udało, pomimo bardzo dużej konkurencji.

Dodaj komentarz