Wracamy do dyskusji o park&ride

Dążąc do poprawy jakości życia mieszkańców, priorytetem uporządkowania przestrzeni miejskiej jest rozwiązanie parkujących gdzie popadnie samochodów na ulicach w centrum Podkowy. Jednym z elementów jest wybudowanie parkingu – Park&Ride zlokalizowanego na terenie WKD ( przy składzie węgla). Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest to działka przeznaczona właśnie na ten cel. WKD ma wydane ważne pozwolenie na budowę parkingu – przewiduje on 46 miejsc parkingowych, w tym dla samochodów osób niepełnosprawnych oraz miejsca dla rowerów. Prowadzę rozmowy, które mają na celu doprecyzowanie zakresu przeprowadzenia inwestycji po stronie samorządu i spółki WKD. Miasto powinno pokryć koszty przygotowania inwestycji w tym wycinki kolidujących drzew i krzewów, a WKD koszty budowy. Ustaliliśmy, że w ramach partnerstwa wspomożemy wystąpienie o dofinansowanie m.in. z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Posesje mieszkańców, którzy mieszkają w sąsiedztwie planowanego parkingu będą ogrodzone szpalerem drzew, który będzie pełnił funkcję naturalnego ekranu, wprowadzimy również zakaz parkowania tyłem do posesji – tak, aby zminimalizować ewentualne uciążliwości.

Temat budowy parkingu poruszany był wielokrotnie przez mieszkańców przez kilka ostatnich lat. Bardzo wiele osób dojeżdża do stacji samochodem, również podkowian, by do Warszawy już dostać się kolejką. Tej sytuacji nie zmienimy, możemy ją jedynie uporządkować. Będę również proponował radnym uchwalenie strefy płatnego parkowania w obszarach tej części Podkowy, gdzie skutki ruchu samochodowego stają się coraz bardziej odczuwalne (o tych rozwiązaniach więcej w drugiej połowie kwietnia). Moje zadanie ma polegać z jednej strony na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa, a z drugiej strony na znalezieniu odpowiedniej równowagi dla naszych codziennych potrzeb transportowych.

pedibusBędę też wspierał rozwój stref ruchu pieszego i infrastruktury rowerowej, tak aby mieszkańcy, wtedy kiedy mogą – zrezygnowali z korzystania z samochodów, np. dowożąc rano dzieci do szkoły. Bardzo podobają mi się akcje promujące chodzenie pieszo do szkół, np. tzw. “pedibus”, czyli “autobus pieszy”, przeznaczony dla grupy dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które idą razem do szkoły. Rodzice (społecznie) na zmianę prowadzą taki “pieszobus”. W Lyonie są 142 linie pedibusowe, w Genewie 42. Takie rozwiązanie z powodzeniem wdrażane jest w Gdyni. Może warto ten innowacyjny pomysł wprowadzić w Podkowie. Wszak wszyscy pragniemy mieszkać w zdrowym, przyjaznym i bezpiecznym człowiekowi otoczeniu.

 

Dodaj komentarz