Zalecane pasy dla rowerzystów

Jak pogodzić potrzeby rowerzystów i kierowców w pasie drogowym na wąskich ulicach, takich jak w Podkowie Leśnej, gdzie nie ma miejsca na separowanie ruchu (kierowców, pieszych i rowerzystów)? Obowiązujące w Polsce  przepisy dotyczące pasów rowerowych w jezdniach są niedoskonałe.  Pasy dla rowerów są zalecane wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, niestety obowiązujące przepisy narzucają odpowiednią szerokość jezdni, których nasze drogi nie spełniają. I co najważniejsze przeznaczone są tylko dla wyłącznego użytku rowerzystów, samochody nie mają na nich prawa jeździć ani parkować. Wyznacza się je malując oznakowanie poziome na jezdni (ciągłe linie). Takie rozwiązanie odpada w Podkowie Leśnej.

Skoro nie możemy wyznaczyć pasów dla rowerów, to co w zamian? Alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do pasa dla rowerów może być pas zalecany. I takie wprowadzamy na niektórych ulicach w Podkowie Leśnej.

IMG_0007Z technicznego i prawnego punktu widzenia pas zalecany nie jest pasem  tylko dla rowerów. Część jezdni jest oznaczona jako sugerowana przestrzeń dla rowerzystów, nie będąc jednocześnie do ich wyłącznego użytku – co 50 m namalowany jest znak roweru, po obu stronach jezdni, w obu kierunkach. Namalowany znak w Podkowie Leśnej nie jest znakiem drogowym w myśl ustawy Prawo o ruchu drogowym i związanych z tym rozporządzeń. Naturalną formą organizacji ruchu rowerowego jest prowadzenie go przy prawej krawędzi jezdni lub na poboczu. Wynika to z zasady ruchu prawostronnego wyprzedzanie odbywa się po lewej stronie pojazdu wyprzedzanego. Ruch zmotoryzowany może, a nawet musi używać pasa zalecanego, żeby nie jechać środkiem jezdni. Samochody jadą pasem zalecanym i wyprzedzają rowerzystów środkiem jezdni. Samochody mogą również na nim parkować, jeżeli parkowanie na jezdni jest w tym miejscu dozwolone. Generalnie, pas zalecany jest jedynie elementem układu drogowego, który ma za zadanie zwrócić uwagę na obecność rowerzystów i wizualnie zwęzić jezdnie. Ma to wpłynąć na zachowanie kierowców: spodziewają się rowerzystów i łatwiej godzą się z ich obecnością.

IMG_0013Uważam, że należy propagować skuteczne i efektywne ułatwienia dla ruchu rowerowego, tworzyć przestrzenie dla poruszających się na dwóch kółkach, jednym słowem wspierać przywileje dla rowerzystów, jeżeli chcemy być przyjaznym miastem. Szczególnie, że doskonale to wpisuje się w filozofię aktywnego i zdrowego trybu życia, której jestem gorącym zwolennikiem. Obecnie jesteśmy na etapie projektowana  w Podkowie Leśnej infrastruktury rowerowej. Niedawno pisałem o wystąpieniu na ten cel o dodatkowe środki finansowe z kasy unijnej. W różnych częściach miasta zostały zamontowane stojaki na rowery, co też znacznie zwiększa komfort bezpiecznego parkowania.

DSC_4068Według mnie słuszne jest budowanie powszechnej świadomości korzyści płynących z rozwoju ruchu rowerowego oraz popularyzowanie bezpiecznych zachowań komunikacyjnych wśród kierowców i rowerzystów. Konieczne jest korzystanie z dobrych praktyk innych krajów w kształtowaniu bezpieczeństwa na drogach, w tym wspieraniu inicjatyw rowerowych.  Tego poglądu, niestety nie podziela Starostwo Powiatowe w Grodzisku, od którego w wielu kwestiach rozwiązań drogowych jesteśmy uzależnieni. Niemniej jednak dobre rozwiązania, korzystne dla mieszkańców będę forsował, w zgodzie z przyjętą polityką miasta przyjaznego środowisku.

DSC_7026rfot. w drodze do pracy

 

Dodaj komentarz