Zapory na przejazdach WKD

Na dzisiejszym spotkaniu z mieszkańcami (27.05.15) poza tematem odpadów komunalnych chciałbym poruszyć też zasadność zamontowania półrogatek na przejazdach kolejowych w Podkowie Leśnej. Taką konieczność narzucają przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 lutego 1996r. Po wielokrotnych rozmowach z zarządem WKD, przeprowadzonych badaniach natężenia ruchu i analizach, wspólnie doszliśmy do wniosku, że zasadnym się wydaje wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów. WKD taki wniosek przygotowało i poprosiło władze miasta Podkowy o wyrażenia pozytywnej opinii. Ja jestem przekonany o zasadności takiego stanowiska, uważam, że zapory spowodują paraliż komunikacyjny w godzinach szczytu. Z badań ruchu wynika, że przy opuszczonych rogatkach po obu stronach przejazdu stanęłoby nawet do 90 samochodów. W godzinach szczytu, gdzie kolejki odjeżdżają co dziesięć minut można sobie wyobrazić jak wyglądałyby główne ulice, nie mówiąc już o wymiarze ekologicznym takiego rozwiązania. Przy opuszczonych rogatkach ani piesi, ani rowerzyści nie maja się prawa znaleźć na przejeździe.  Przejazdy wymagają bezwzględnie poprawy bezpieczeństwa, ale moim zdaniem można pokusić się o inne rozwiązania, które będą jednak przystosowane do warunków w naszej miejscowości. Chciałbym poznać stanowisko mieszkańców w tym zakresie, stąd włożyłem do dzisiejszego programu spotkania również i ten temat.

Zapraszam do dyskusji na spotkaniu.

Dodaj komentarz