Podkowa nr 1 w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020

Podkowa Leśna z nagrodą za najlepsze gospodarowanie publicznymi pieniędzmi! Pierwsze miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020. Po raz trzeci z rzędu na podium, w zeszłym roku było to miejsce III, dwa lata temu I.

Ranking jest przygotowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich (organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Podstawowym celem było sprawdzenie i ocena kondycji finansowej JST przy uwzględnieniu sytuacji pandemicznej. Wykorzystano ten sam zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, na bazie których powstały poprzednie rankingi, w oparciu o dane z RIO. Są to:

– udział dochodów własnych w dochodach ogółem
– relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
– udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
– obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
– udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
– relacja zobowiązań do dochodów ogółem
– udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Podsumowanie wydarzenia była debata o finansach publicznych z udziałem wyróżnionych.

 

Dodaj komentarz