Przebudowa ulic

Ulica Sójek

Wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców  zgłaszającym bardzo złą nawierzchnię ulicy Sójek, został przeprowadzony jej remont. Ulica jest położona na terenach podmokłych i po opadach deszczu oraz roztopach do tej pory stawała się grząska, co utrudniało dojazd do posesji mieszkańcom, jak również firmie odbierającej śmieci. Nawierzchnia została utwardzona  płytami betonowymi typu MON z chłonnym poboczem wykonanym z tłucznia.

Ulica Helenowska 

Trwają prace przy przebudowie ulicy Helenowskiej w ramach etapu I (ulica Główna – ulica Jelenia). Na odcinku … zostały wykonane już wszystkie prace budowlane: na ulicy został położony asfalt, wybudowano wyniesione skrzyżowanie, namalowano oznakowanie poziome, ułożono chodnik z kostki betonowej oraz zrobiono odwodnienie ulicy.

Ciąg pieszo rowerowy wzdłuż drogi 719

Trwają prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego w Podkowie Leśnej na odcinku trasy 719 od ul. Gołębiej do granic miasta z Milanówkiem. Ma on 2,5 m szerokości oraz zostanie wykonany z nawierzchni bitumicznej.  Informujemy także, że Milanówek rozstrzygnął przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy 719 na swoim terenie, co pozwoli dojechać ścieżką rowerową aż do Grodziska Mazowieckiego.

Ulica Akacjowa

Na ulicy zostało wymienione pobocze chłonne, co znacznie ma poprawić odprowadzenie wody.

Ulica Irysowa

Wzorem ulicy Sójek, na ulicy Irysowej zostały położone płyty betonowe z chłonnym poboczem wykonanym z tłucznia.

Ulica Orla 

Trwają prace projektowe. Projektant przygotował koncepcję przebudowy ulicy, która była przedstawiona w ramach konsultacji mieszkańcom. Na zorganizowane spotkanie z udziałem Burmistrza Miasta, projektanta oraz pracowników merytorycznych przybyła liczna grupa podkowian. Podstawowym postulatem mieszkańców było zwiększenie liczby progów zwalniających celem skuteczniejszego wymuszenia spowolnienia i wprowadzenia strefy ograniczenia prędkości do 30km/h. Powyższe postulaty zostaną uwzględnione w projekcie.  Pozostałe sugestie z zakresu parametrów technicznych jak np.: szerokości jezdni i poboczy, przebiegu niwelety rozpatrzone zostaną co do możliwości zastosowania w trakcie dalszych prac projektowych.

 

Dodaj komentarz