O MNIE

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna VII i VIII kadencji 2014-2023
Prezes Unii Miasteczek Polskich
Członek Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
Delegat Europejskiego Komitetu Regionów (European  Committee of the Regions) w Brukseli (Unia Europejska)
Delegat Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and Regional Authorities) w Strasburgu (Rada Europy)
Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Członek zespołu d/s finansów publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Lider Projektu powołania „Mazowieckiej Unii Światłowodowej”
Członek rady programowej Smart City Forum
Sekretarz Unii Miasteczek Polskich 2015-2019


Artur Tusiński – absolwent Politechniki Warszawskiej. Studiował na Wydziale Inżynierii Środowiska i Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Na wydziale Inżynierii Lądowej ukończył studia podyplomowe Zarządzanie w budownictwie. Posiada Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa uznawany przez Chartered Institute of Building.  W Wyższej Szkole Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Ekonomii ukończył kierunek Gospodarowanie Nieruchomościami. Zanim został Burmistrzem Miasta Podkowa Leśna, swoje dwudziestoletnie życie zawodowe związał z obszarem zarządzania w budownictwie, inżynierią wodną, gospodarką nieruchomościami, architekturą i planowaniem przestrzennym. Pracował przy realizacji wielu projektów budowlanych dużych firm polskich i międzynarodowych (CH Reduta, Osiedle Inflancka, Centrum Olimpijskie, BMTI, Strabag, bazy logistyczne na terenie powiatu pruszkowskiego i wiele innych ), przeprowadzał procesy uzyskania decyzji WZiZT dla obszernych gruntów na terenie Warszawy, ma doświadczenie w wywłaszczeniach pod drogi krajowe i autostrady, zaprojektował i wykonał szereg inwestycji gminnych na terenie powiatu pruszkowskiego i grodziskiego oraz miasta Warszawy.  W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach.

W latach szkolnych i studenckich był zaangażowany w działalność harcerską. W kwietniu 1989 roku wraz z innymi instruktorami związanymi z działalnością opozycyjną, hołdującymi wartościom przedwojennego harcerstwa, brał udział w zjeździe założycielskim ZHR (członek założyciel) na Uniwersytecie Gdańskim. arturharc4Komendant szczepu męskich drużyn harcerskich 144 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy im. Janka Czarnego ps. Rudy w Komorowie. We wrześniu 1989 roku był Komendantem obozu harcerzy podczas Zlotu z okazji obchodów 50 lecia Szarych Szeregów w Wesołej.

Od od 2004r. mieszkaniec Podkowy Leśnej, wcześniej od urodzenia związany z Komorowem. Od początku lat 80, jako uczeń S.P. w Komorowie, a później LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie uczestniczył w mszach za Ojczyznę w podkowiańskim Kościele, organizował na terenie Podkowy zbiórki harcerskie, rajdy i biwaki. Bardzo chętnie włącza się w różnorodne inicjatywy kulturalne, społeczne i charytatywne służące szeroko pojętemu rozwojowi lokalnego środowiska. Był Prezesem Podkowiańskiego Towarzystwa Biegowego, którego jest  współzałożycielem. Pomysłodawca i współorganizator Podkowiańskiej Dychy – największej imprezy biegowej na terenie Mazowsza poza dużymi ośrodkami miejskimi. Wraz z żoną inicjator City Running Tours po Podkowie, Rowerowego Rajdu Wolności, Rajdu Chełmońskiego, Marszu Różowej Wstążki. Współpracuje z CKiO podczas Festiwalu Otwarte Ogrody, otwierając podwoje swojego ogrodu, z Klubem podróżnika Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA i Biblioteką Miejską.artur

Od wielu lat interesuje się działaniami samorządu terytorialnego, istotą samorządności i zarządzaniem strategicznym w jednostkach samorządu terytorialnego. Dlatego też jest bardzo aktywnym uczestnikiem Komisji  i Rad Gmin (nie tylko w Podkowie). Jako społecznik brał udział w pracach przy Projekcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Podkowy Leśnej na lata 2012 – 2025. Na potrzeby strategii społecznie opracował prezentację pt. „Racjonalna gospodarka wodami opadowymi i powierzchniowymi na terenie miasta Podkowa Leśna” – prezentacja,  która stała się podstawą do wystąpienia o dotację z Projektu Regionalnego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach partnerstwa Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Jest propagatorem wprowadzenia środków poprawy bezpieczeństwa na podkowiańskich drogach, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg (pieszych i rowerzystów) oraz potrzeb mieszkańców (przygotowywał petycje, wnioski, pisma). Uczestniczy w konferencjach naukowych, kongresach obywatelskich, warsztatach  dotyczących rozwoju samorządów w Polsce i partycypacji publicznej. Absolutny zwolennik demokracji uczestniczącej, partycypacyjnej na najwyższym poziomie deliberacji.

Z potrzeby wyzwań uczestniczy w rajdach przeprawowych i wyprawowych w kraju i za granicą. Uprawia amatorsko bieganie.

Po wygranych wyborach w 2014 roku (61% do 39%) z wielkim zaangażowaniem i pasją podjął się nowej roli pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. II  wybory w 2018 roku wygrał z 71% poparciem.

ŻONA Katarzyna Tusińska –absolwentka Politechniki Warszawskiej. Studiowała na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych oraz na Wydziale  Zarządzania. Na Wydziale Inżynierii Lądowej PW ukończyła studia podyplomowe w zakresie gospodarki nieruchomościami, a na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – studia w zakresie projektowania i kształtowania przestrzeni publicznej miast i metropolii. Ukończyła Szkołę przywództwa społecznego i politycznego dla liderów lokalnych.

Swoje pierwsze inżynierskie doświadczenia zawodowe zdobywała przy sporządzaniu szeregu opracowań projektowych związanych z architekturą wnętrz, zagospodarowywaniem przestrzeni publicznych zamkniętych, a potem przygotowywaniem i koordynowaniem procesu inwestycyjnego wraz z nadzorem. Przez wiele lat zajmowała się działaniami związanymi z zarządzaniem, analizą dokumentów pod względem prawnym i formalnym, przygotowywaniem analiz efektywności inwestowania, w tym skutków finansowych oraz pracą w obszarze negocjacji i mediacji (mediator sądowy wpisany na listę stałą przy Sądzie Okręgowym w Warszawie). Pracuje dla samorządu, podejmując zadania w obszarze komunikacji społecznej.

Od bardzo długiego czasu interesuje się działaniami samorządu terytorialnego, istotą samorządności i partycypacją społeczną w gminach, dlatego też  aktywnie uczestniczy w komisjach i sesjach  Rady Miasta. W sferze publicznej propagatorka demokracji bezpośredniej i obywatelskiego zaangażowania. Uczestniczy w konferencjach naukowych, kongresach obywatelskich, warsztatach i projektach dotyczących rozwoju samorządów w Polsce i partycypacji publicznej. Współorganizatorka i członek zarządu organizacji pozarządowej PTB w Podkowie Leśnej. Z wielkim zaangażowaniem podejmuje działania w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, społecznych i charytatywnych służących społeczności lokalnej. Interesuje się przestrzenią publiczną w wymiarze fizycznym, ale także przestrzenią komunikacji społecznej, mediów, dyskursu miejskiego, władzy i sztuki.

Prywatnie, swoje pasje artystyczne realizuje tworząc, fotografując ludzi i przyrodę, szukając „decydującej chwili”, w czasie podróży po świecie. Ceni harmonię w sztuce, przestrzeni i życiu. Jej wspomnienia i zdjęcia z wyprawy po Wysokim Kaukazie w formie wywiadu zawarte są w książce Autorstwa Giorgi Maglakelidze pt. „Gruzja – przewodnik reportażowo – kulturowy”. Fotoreportaże z podróży po Gruzji i Azerbejdżanie zostały zamieszczone na profesjonalnym portalu kaukaz.pl. w ramach konkursu na najlepszą relację z podróży. W latach 2011-2017 zostały zorganizowane wystawy fotograficzne i prezentacje podróżnicze w  Bibliotece Miejskiej, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz Uniwersytecie Otwartym „Pokolenia” w Podkowie Leśnej. Jest autorką publikacji „Siła mediacji. Krótki przewodnik”. Uczestniczy w rajdach przeprawowych i wyprawowych w kraju i za granicą, z wieloma sukcesami na podium. Obecnie swoją aktywność skoncentrowała na przywróceniu świetności dawnej Galerii Leszka i Hanny Nowosielskich, cenionych twórców ceramiki artystycznej okresu powojennego. Ogród-Galeria w założeniu miałby stać się miejscem wymiany myśli twórczej, inspiracją oraz przestrzenią dla spotkań artystycznych, wydarzeń kulturalnych i społecznych.

 CÓRKA Małgosia   absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także studiów podyplomowych na SWPS , wiceprezeska Koła Naukowego Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej oraz współzałożycielka i wiceprezeska Koła Naukowego „Genderówka” przy Instytucie Psychologii. Ukończyła Akademię Europejską Dariusza Rosatiego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Praktykowała w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.  Ukończyła szkolenia z rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowane przez  Centrum Praw Kobiet. Aktywistka społeczna, działa w Akademickim Komitecie Protestacyjnym przeciwko m.in. upartyjnianiu uczelni wyższych oraz w organizacjach broniących praw kobiet. Jeszcze jako gimnazjalistka i licealistka pełniła przez dwie kadencje funkcję przewodniczącej i vice przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta w Podkowie Leśnej, pracowała jako wolontariuszka w Bibliotece Miejskiej w Podkowie Leśnej, Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii  Żydów Polskich. Uczestniczka projektu i współautorka wydanej mapy „Polska ścieżka w Berlinie” przy współpracy Fundacji Polsko- Niemieckiej, również w ramach wolontariatu pracowała w Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz przy organizacji koncertów w firmie LiveNation. Brała aktywny udział w wielu wydarzeniach sportowych i społecznych organizowanych przez Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe w Podkowie Leśnej. Pracuje jako psycholog w Centrum Psychoterapii.

SYN Franek   student SGGW, członek  zarządu Akademickiego Związku Sportowego, z sercem na dłoni, wrażliwy na krzywdę innych, amator wszelkiej aktywności ruchowej – bierze udział w różnych wydarzeniach sportowych, ma zacięcie społecznikowskie, bardzo aktywnie pomaga w inicjatywach podejmowanych przez Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe. Wicemistrz Polski w grze w Teqball, działacz Podkowa Teqball Club. Chcąc realizować swoje potrzeby finansowe już jako siedemnastolatek podjął swoją pierwszą wakacyjną pracę. W czasie wolnym gra w teqball,  piłkę, tenisa, żegluje i jeździ na nartach. Wolontariusz w Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pies kudłaty Terrier – nieodłączny członek rodziny, bystry, uroczy i nieokiełznany, towarzysz biegowy i rowerowy.

Najważniejsza jest rodzina (Podkowa Leśna 2018)

Nagrody i wyróżnienia dla Podkowy Leśnej w latach pełnienia przeze mnie funkcji Burmistrza Miasta:

 •  III miejsce za najlepsze zarządzanie finansami w Polsce w kategorii gmin miejskich Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego. (2020)
 • Wyróżnienie za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim Rankingu Samorządów 2020 „Miejsca sprzyjające edukacji”
 • Wyróżnienie za zajęcie II miejsca w Rankingu „Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2019 w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
 • Podkowa Leśna finalistą 23. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku” za przeprowadzenie termomodernizacji budynku UM (2019)
 • I miejsce za najlepsze zarządzanie finansami w Polsce w kategorii gmin miejskich Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego. (2019)
 • Nominacja dla Artura Tusińskiego w Konkursie Smart City Awards  w kategorii  Człowiek Roku (2019)
 • Nominacja Podkowy Leśnej w Konkursie Smart City Awards  w kategorii Miast do 100 tys. (2019)
 • Wyróżnienie za zajęcie II miejsca w Rankingu „Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2018 w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
 • Tytuł „Samorządowy Lider Edukacji 2018”
 • Tytuł „Symbol Polskiej Samorządności 2018”
 • Wyróżnienie dla Podkowy Leśnej – statuetka i certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom” 2018
 • Nominacja Burmistrza Miasta do europejskiego konkursu Innovation in Politics  organizowanego przez The Innovation in Politics Institute w Wiedniu
 • V miejsce w kraju w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego (2018)
 • Dyplom za zajęcie III miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek samorządu Terytorialnego w 2017 r. w kategorii gmin miejskich na Mazowszu (2018)
 • I miejsce w kraju w Rankingu „Wspólnoty” samorządów przeznaczających najwięcej środków finansowych na kulturę w kategorii gmin miejskich i VIII w kraju wśród wszystkich gmin (miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich) 2018
 • Odznaka dla Burmistrza Miasta „Przyjaciel WKD” za wsparcie i publiczne popularyzowanie działań WKD
 • Tytuł „Symbol Polskiej Samorządności 2017″dla Podkowy Leśnej
 • Wyróżnienie dla „Najbardziej innowacyjnej jednostki samorządowej 2017 w Polsce” w Rankingu „Rzeczpospolitej”w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
 • Wyróżnienie za zajęcie VII miejsca w Rankingu „Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2017 w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
 • Wyróżnienie dla Podkowy Leśnej – statuetka i certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom”
 • 5 miejsce w województwie mazowieckim i 34 w kraju  (awans) w klasyfikacji „Liderzy inwestycji” w Rankingu „Wspólnoty” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
 • Podkowa Leśna w trójce finalistów ogólnopolskiej XXI edycji konkursu „Modernizacja roku 2016” w kategorii „Obiekty przemysłowo-inżynieryjne” za projekt modernizacji oświetlenia elektrycznego.
 • 2 miejsce w Rankingu Przedsiębiorczych Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii gmin miejskich na Mazowszu, a 15 w kraju (PAP)
 • Nominacja „Najlepszy włodarz” i „Najlepsza gmina” w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej do ogólnopolskiego tytułu „Perły samorządu 2017
 • Nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w XI edycji Konkursu dla gmin w kategorii gmina miejska
 • Nominacja do tytułu „Symbol Polskiej Samorządności 2017”
 • Dyplom za zajęcie 1 miejsca w rankingu samorządów „Miejsca sprzyjające edukacji 2017”
 • Dyplom za zajęcie V miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek samorządu Terytorialnego w 2016 r. w kategorii gmin miejskich na Mazowszu
 • Wyróżnienie dla Burmistrza „Pasjonat Sportowej Polski” w  XVII edycji ogólnopolskiego programu „Sportowa Polska” (2016)
 • 26 pozycja (awans z 92) w Rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju (2016)
 • 2 miejsce  w Rankingu „Wspólnoty”gmin najbardziej wspierających organizacje pozarządowe w kategorii małych miast (2016)
 • 38 pozycja (awans) w klasyfikacji „Liderzy Inwestycji” w Rankingu „Wspólnoty” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich (2016)
 • II miejsce w kraju w Rankingu „Wspólnoty” samorządów przeznaczających najwięcej środków finansowych na kulturę w kategorii gmin miejskich 2016
 • Nagroda Główna w ogólnopolskim konkursie na Najlepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną w Polsce za rewitalizację Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Podkowie Leśnej (2016)
 • Mazowiecka Gmina Roku 2016 w ogólnopolskim plebiscycie „Orły Polskiego Samorządu” -I miejsce i złota statuetka w kategorii gmin miejskich
 • Nominacja zrewitalizowanego Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej do nagrody X edycji konkursu na najlepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną w Polsce (2016)
 • XX miejsce w Rankingu „Rzeczpospolitej”najlepiej zarządzanych samorządów 2016 w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich

 

rodzinne

Z rodziną w Tatrach.