O MNIE

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna VII kadencji 2014-2018

Sekretarz Unii Miasteczek Polskich

DSC_0878rArtur Tusiński – absolwent Politechniki Warszawskiej. Studiował na Wydziale Inżynierii Środowiska i Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Na wydziale Inżynierii Lądowej ukończył studia podyplomowe Zarządzanie w budownictwie, akredytowane przez Chartered Institute of Building UK oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa. W Wyższej Szkole Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Ekonomii ukończył kierunek Gospodarowanie Nieruchomościami. Swoje dwudziestoletnie życie zawodowe związał z obszarem zarządzania w budownictwie, inżynierią wodną, gospodarką nieruchomościami, architekturą i planowaniem przestrzennym. Pracował przy realizacji wielu projektów budowlanych dużych firm polskich i międzynarodowych (CH Reduta, Osiedle Inflancka, Centrum Olimpijskie, BMTI, MTC Polska, Awik, CJ International, Strabag, bazy logistyczne na terenie powiatu pruszkowskiego i wiele innych ), przeprowadzał procesy uzyskania decyzji WZiZT dla obszernych gruntów na terenie Warszawy, ma doświadczenie w wywłaszczeniach pod drogi krajowe i autostrady, zaprojektował i wykonał szereg inwestycji gminnych na terenie powiatu pruszkowskiego, warszawskiego-zachodniego, grodziskiego oraz miasta Warszawy.  W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach.IMG_0071a

W latach szkolnych i studenckich był zaangażowany w działalność harcerską. W kwietniu 1989 roku wraz z innymi instruktorami związanymi z działalnością opozycyjną, hołdującymi wartościom przedwojennego harcerstwa, brał udział w zjeździe założycielskim ZHR (członek założyciel) na Uniwersytecie Gdańskim. arturharc4Komendant szczepu męskich drużyn harcerskich 144 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy im. Janka Czarnego ps. Rudy w Komorowie. We wrześniu 1989 roku był Komendantem obozu harcerzy podczas Zlotu z okazji obchodów 50 lecia Szarych Szeregów w Wesołej.

Od 10 lat (od 2004r.) mieszkaniec Podkowy Leśnej, wcześniej od urodzenia związany z Komorowem. Od początku lat 80, jako uczeń S.P. w Komorowie, a później LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie uczestniczył w mszach za Ojczyznę w podkowiańskim Kościele, organizował na terenie Podkowy zbiórki harcerskie, rajdy i biwaki. Bardzo chętnie włącza się w różnorodne inicjatywy kulturalne, społeczne i charytatywne służące szeroko pojętemu rozwojowi lokalnego środowiska. Jest Prezesem Podkowiańskiego Towarzystwa Biegowego, którego jest  współzałożycielem. Pomysłodawca i współorganizator Podkowiańskiej Dychy – największej imprezy biegowej na terenie Mazowsza poza dużymi ośrodkami miejskimi. Inicjator City Running Tours po Podkowie, Rowerowego Rajdu Wolności, Rajdu Chełmońskiego. Współpracuje z CKiO podczas Festiwalu Otwarte Ogrody, otwierając podwoje swojego ogrodu, z Klubem podróżnika Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA i Biblioteką Miejską.artur

Od wielu lat interesuje się działaniami samorządu terytorialnego, istotą samorządności i zarządzaniem strategicznym w jednostkach samorządu terytorialnego. Dlatego też jest bardzo aktywnym uczestnikiem Komisji  i Rad Gmin (nie tylko w Podkowie). Brał udział w pracach przy Projekcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Podkowy Leśnej na lata 2012 – 2025. Na potrzeby strategii społecznie opracował prezentację pt. „Racjonalna gospodarka wodami opadowymi i powierzchniowymi na terenie miasta Podkowa Leśna” – prezentacja,  która stała się podstawą do wystąpienia o dotację z Projektu Regionalnego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach partnerstwa Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Jest propagatorem wprowadzenia środków poprawy bezpieczeństwa na podkowiańskich drogach, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg (pieszych i rowerzystów) oraz potrzeb mieszkańców (przygotowywał petycje, wnioski, pisma). Uczestniczy w konferencjach naukowych, kongresach obywatelskich, warsztatach  dotyczących rozwoju samorządów w Polsce i partycypacji publicznej. Absolutny zwolennik demokracji uczestniczącej, partycypacyjnej na najwyższym poziomie deliberacji.

Z potrzeby wyzwań uczestniczy w rajdach przeprawowych i wyprawowych w kraju i za granicą. Uprawia amatorsko bieganie.

ŻONA

kasiaKatarzyna Tusińska –absolwentka Politechniki Warszawskiej. Studiowała na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych oraz na Wydziale  Zarządzania. Na Wydziale Inżynierii Lądowej PW ukończyła studia podyplomowe w zakresie gospodarki nieruchomościami, a na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – studia w zakresie projektowania i kształtowania przestrzeni publicznej miast i metropolii. Ukończyła Szkołę przywództwa społecznego i politycznego dla liderów lokalnych.

Swoje pierwsze inżynierskie doświadczenia zawodowe zdobywała przy sporządzaniu szeregu opracowań projektowych związanych z architekturą wnętrz, zagospodarowywaniem przestrzeni publicznych zamkniętych, a potem przygotowywaniem i koordynowaniem procesu inwestycyjnego wraz z nadzorem.  Zajmuje się działaniami związanymi z zarządzaniem, analizą dokumentów pod względem prawnym i formalnym, przygotowywaniem analiz efektywności inwestowania, w tym skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych oraz pracą w obszarze negocjacji i mediacji. Jest specjalistą problematyki gospodarki nieruchomościami.

Od wielu lat interesuje się działaniami samorządu terytorialnego, istotą samorządności i partycypacją społeczną w gminach, dlatego też  aktywnie uczestniczy w komisjach i sesjach  Rady Miasta. W sferze publicznej propagatorka demokracji bezpośredniej i obywatelskiego zaangażowania. Uczestniczy w konferencjach naukowych, kongresach obywatelskich, warsztatach i projektach dotyczących rozwoju samorządów w Polsce i partycypacji publicznej. Współorganizatorka i członek zarządu organizacji pozarządowej PTB w Podkowie Leśnej. Z wielkim zaangażowaniem podejmuje działania w wydarzeniach kulturalnych, społecznych i charytatywnych służących społeczności lokalnej. Interesuje się przestrzenią publiczną w wymiarze fizycznym, ale także przestrzenią komunikacji społecznej, mediów, dyskursu miejskiego, władzy i sztuki.

Prywatnie, swoje pasje artystyczne realizuje tworząc, fotografując ludzi i przyrodę, szukając „decydującej chwili”, w czasie podróży po świecie. Ceni harmonię w sztuce, przestrzeni i życiu. Uczestniczy w rajdach przeprawowych i wyprawowych w kraju i za granicą, z wieloma sukcesami na podium.

 CIMG6825CÓRKA Małgosia, lat 19 – studentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła Akademię Europejską Dariusza Rosatiego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, jeszcze jako gimnazjalistka i licealistka pełniła przez dwie kadencje funkcję przewodniczącej i vice przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta w Podkowie Leśnej, pracowała jako wolontariuszka Biblioteki Miejskiej  w Podkowie, Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii  Żydów Polskich w Warszawie przy obchodach 70 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, uczestniczka projektu i współautorka wydanej mapy „Polska ścieżka w Berlinie” przy współpracy Fundacji Polsko- Niemieckiej, również w ramach wolontariatu pracowała przy organizacji koncertów w firmie LiveNation. Brała aktywny udział przy wszystkich organizowanych wydarzeniach sportowych i społecznych przez Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe w Podkowie Leśnej.

franekSYN Franekgimnazjalista, z sercem na dłoni,  wrażliwy na krzywdę innych, amator wszelkiej aktywności ruchowej – bierze udział w różnych wydarzeniach sportowych, ma zacięcie społecznikowskie, bardzo aktywnie pomaga w inicjatywach podejmowanych przez Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe i swoją szkołę. W samorządzie klasowym pełni rolę skarbnika.

Pies kudłatyTerrier – nieodłączny członek rodziny, bystry, uroczy i nieokiełznany, towarzysz biegowy i rowerowy.IMG_0098

Aktywności podejmowane w ciągu ostatnich lat:

2014 Konferencja Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej Pięciolatka „Miasta”
2014 Rzeczpospolita Lokalna. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów.
2013 Seminarium. Partycypacja od kuchni. Decydujmy razem.
2013 Jakie są perspektywy rozwoju systemu wsparcia systemu przedsiębiorczości społecznej.
2013 Konferencja Samorząd 3.0
2013 Konferencja PW „Społeczno-gospodarczy rozwój zrównoważony jednostek samorządu terytorialnego w Polsce”.
2013 VIII Kongres Obywatelski
2013 Konferencja Sektor samorządowy w Polsce, profesjonalnie zarządzany, społecznie zakorzeniony.
2013 Konferencja dotycząca diagnozy partycypacji publicznej w Polsce „Wrze czy stygnie – o temperaturze partycypacji w polskich samorządach”
2012 VII Kongres Obywatelski
2010, 2011 IX i X Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości

rodzinne

Z rodziną w Tatrach.