Darmowe przejazdy WKD

Z ogromną przyjemnością informuję, że dzisiaj (30.11.18r.) udało się sfinalizować kilkumiesięczne rozmowy z zarządem WKD w zakresie nieodpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia, która się uczy oraz seniorów 65+ w obrębie miasta Podkowa Leśna – Podkowa Zachodnia, Główna, Wschodnia. Uprzywilejowani będą mieszkańcy Podkowy Leśnej posiadający Kartę Mieszkańca, która obecnie jest w przygotowaniu i lada moment będzie wydawana w urzędzie.

Zainteresowani będą mogli nabyć bilet „0” (bezpłatnie), który pozostaje ważny  od momentu skasowania w obrębie miasta. W przypadku kontroli będzie się trzeba wylegitymować dokumentem określającym wiek (legitymacja, dowód itp) oraz biletem i Kartą Mieszkańca.

Pertraktacje wymagały nie tylko ustaleń z zarządem WKD, ale również rozmów z ministerstwem, przygotowania wyliczeń, statystyk, negocjacji wysokości dopłat. Także należało stworzyć odpowiedni zapis w budżecie miasta, na co musiała wyrazić zgodę Rada Miasta – i była to jedna z pierwszych podjętych uchwał w tej kadencji dotycząca zmian budżetowych, przyjęta stosunkiem głosów 13 za, 1 wstrzymujący się (z opozycyjnego komitetu), O przeciw. Dziękuję radnym za pozytywne podejście.

Jest to głównie wyjście naprzeciw postulatom osób starszych, ale też ofertę postanowiliśmy skierować do dzieci i młodzieży, zakładając, że powinno to wpłynąć na obniżenie ruchu samochodowego szczególnie w godzinach rozpoczęcia lekcji w szkołach.

Z innych informacji i ustaleń z WKD, istotnych dla mieszkańców Podkowy:

  • Na wiosnę 2019 roku zostanie ogłoszony przetarg na zamontowanie czerwonego pulsującego światła na przejeździe Podkowa Główna. Jeżeli się uda, to również tablica „uwaga pociąg”
  • Drugi tor do grodziska, jeżeli zostanie pozyskane dofinansowanie, to zostanie wybudowany do końca 2022 roku (tempo szaleńcze, ale możliwe), wtedy również będą możliwe dodatkowe składy pociągów
  • Sygnał dźwiękowy został obniżony.

Podkowiańska Karta Mieszkańca jest skierowana do osób fizycznych, których miejscem zamieszkania jest Podkowa Leśna oraz:

1) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim, bez względu na to czy osiągają dochód i deklarują, że miejscem ich zamieszkania jest Miasto Podkowa Leśna oraz do dzieci uprawnionych, wspólnie z nimi
zamieszkujących, z tym, że dzieci powyżej 7 roku życia do ukończenia 26 lat muszą pozostawać uczniami szkół lub studentami;
2) są zameldowani na pobyt stały na terenie Miasta
Podkowa Leśna i jednocześnie oświadczą,
że rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim.
Program wprowadzenia Podkowiańskiej Karty Mieszkańca ma na celu:
1) poprawę warunków życia mieszkańców;
2) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
3) promocję gospodarki niskoemisyjnej poprzez zachęcanie do korzystania z publicznego
transportu zbiorowego, z zamysłem odciążenia Miasta
Podkowa Leśna z nadmiernego ruchu
samochodów osobowych i poprawienia stanu środowiska
naturalnego;
4) zachęcanie osób, spoza Miasta Podkowa Leśna, do
osiedlania się i płacenia podatków na
terenie Miasta Podkowa Leśna;
5) zwiększanie mieszkańcom dostępności obiektów, form działalności i wydarzeń kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych a także publicznego tran
sportu zbiorowego.
……………………..
Karta Mieszkańca Podkowy Leśnej jest już w produkcji. Na odwrocie będzie imię i nazwisko, nr karty oraz zdjęcie właściciela.  Mam nadzieję, że posłuży nie tylko do korzystania z darmowych biletów WKD, ale urodzą się nowe pomysły, które zaowocują uprawnieniem do zniżek, rabatów, korzystania z różnych atrakcji itd.

 

Po zaprzysiężeniu

Zgodnie z decyzją komisarza wyborczego 20 listopada 2018 odbyła się pierwsza uroczysta sesja po wyborach samorządowych w Podkowie Leśnej. Nowo wybrani radni VIII kadencji oraz ja złożyliśmy ślubowanie, a także został wybrany przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna.

Przewodniczącym Rady Miejskiej VIII kadencji na lata 2018-2023 został Michał Gołąb, a wiceprzewodniczącą Małgorzata Janus.

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, obrady sesji Rady Miasta były rejestrowane (zarówno obraz, jak i dźwięk) i można było oglądać je na żywo.

Sesja „starej rady” po wyborach

Sprawa skarg do CBA wraca jak bumerang, a to za sprawą zwołanej sesji jeszcze przez „starą” radę  i to tylko po to, by obradować nad rzeczonymi skargami na burmistrza. To po raz pierwszy w historii Podkowy Leśnej, aby Przewodniczący Rady zwołał sesję po wyborach i ogłoszonych wynikach. Tym bardziej, że obecna przewodnicząca Emilia Drzewicka utraciła mandat zaufania wyborców, podobnie jak większość jej kolegów. Na ostatniej sesji przed wyborami radni złożyli wszystkie wymagane zapisami Statutu sprawozdania z upływającej kadencji, tym bardziej zwołanie sesji może być zaskakujące nie tylko dla części radnych, ale i mieszkańców. Swoją drogą jestem ciekawy, którzy radni będą w tym posiedzeniu uczestniczyli i w jakim kierunku potoczy się dyskusja, której nie będę uczestnikiem. Przewodnicząca została poinformowana o mojej nieobecności przed zwołaniem posiedzenia.

O inauguracji nowej kadencji i uroczystej sesji powiadomię Państwa w osobnym artykule.

Ale żebyśmy wszyscy wiedzieli nad czym zbierają się w tym tygodniu „starzy” rajcy miejscy, to przedstawiam Państwu obszerny materiał:

1. treści skarg: 

Pozwolę sobie przytoczyć fragment, żebyście Państwo mieli obraz merytoryczności podnoszonych zarzutów

Skarga 1 z 3.09.18 pt. Podkowa- wyciąganie ogromnych pieniędzy na fikcyjne zamówienia publiczne  „Prawie 5 lat temu zarząd miasta Podkowy Leśnej (stanowisko burmistrza) został przejęty, po brudnej i pełnej zastraszania kampanii wyborczej, przez grupę ludzi z branży budowlanej, która od tego czasu interesuje się głównie wyciąganiem pieniędzy z miasta na prace, których przydatność, a przede wszystkim kosztorysy, budzą poważne zastanowienie. Ludzie obnoszący się znajomościami ze szczytami poprzedniej władzy wyrzucili z urzędu i stanowisk wszystkie osoby związane ze „starą” tradycyjna Podkową, które próbowały oponować, na przykład fikcyjnym i zbędnym inwestycjom w stylu asfaltowania uliczek w mieście, które od założenia w latach 20-tych ubiegłego wieku ma charakter leśny. Mnóstwo osób mówi o regularnym zastraszaniu, jednocześnie nowy burmistrz (Artur Tusiński) pochodzący z Komorowa (gdzie wszystkie ulice są już w asfalcie i trudno o nowe prace budowlane :-), realizuje seryjne przetargi i „roboty”, które często są zbędne a których wartość jest zawyżana co najmniej 5-cio(!) krotnie do realnej wartości prac, które widać gołym okiem, co wkrótce potwierdzą specjaliści” (…) (pisownia oryginalna)

Skarga 1 – 3 września

Skarga 2 z 19.09.2018 pt. Podkowa – staw za 1,6 mln zł i zaciąganie kredytów przez miasto na przekręty burmistrza…

Skarga 2 – 19 września

Skarga 3 z 25.09.18 pt. Podkowa – staw – dane operacyjne  – do „pewniaka”-tematu ze stawem -przekrętem na ponad grubo milion złotych

Skarga 3 – 25 września

Skargi zawierały załączniki – wyciągi z BIP, protokoły odbioru, rachunki (wszystkie te dokumenty, które otrzymał wcześniej w trybie dostępu do informacji publicznej (tylko) radny Zbigniew Habierski oraz wkładkę „merytoryczną” przygotowaną przez pana Habierskiego.

Nadmienię tylko, że CBA odesłało skargi do Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) – prosząc skarżącego, by więcej nie już przysyłał do nich kolejnych pism, a RIO do Rady Miasta Podkowa Leśna, wiedząc, że w tej kadencji przeprowadzało już kontrolę finansową w urzędzie i nie stwierdziło nieprawidłowości.

2. stanowisko wypracowane przez Komisję Rewizyjną – komisja uznała skargi za bezzasadne, z którym nie zgodzili się radny Kaliński i Habierski. Wypracowane stanowisko wraz z uchwałą Przewodnicząca KR przygotowała dla następnej rady (szczególnie biorąc pod uwagę okres kampanii wyborczej i bezpośrednie zaangażowanie radnych skargi).

Stanowisko Komisji rewizyjnej wraz z projektem uchwały

3. zdanie odrębne dwójki radnych – jednym z zarzutów, który został podniesiony jest to, że podczas posiedzenia komisji uczestniczyli urzędnicy i burmistrz, bo ich zdaniem  „urzędnicy powinni być zapraszani indywidualnie do składania wyjaśnień”. Jest to kompletne pomylenie prac jawnego posiedzenia komisji rewizyjnej, w którym mogą uczestniczyć dowolne osoby, zarówno (a może szczególnie) urzędnicy i burmistrz – tak było przez wszystkie kadencje – z sądem kapturowym.

Zdanie odrębne Z. Habierskiego i M. Kalińskiego 

4. oraz moje wyjaśnienia dotyczące zarzutów pod moim adresem

Wyjaśnienia burmistrza

………………………

Wygląda na to, ze kampania wyborcza jeszcze dla niektórych się nie skończyła, albo wynik demokratycznych wyborów jest trudny do zaakceptowania. Zapewne będzie ciąg dalszy sprawy, o czym będę Państwa informował. Sprawdziłem dla porządku, w jakim terminie rada rozpatrywała dotychczasowe skargi  – jak pewnie się Państwo domyślacie, zazwyczaj bez pośpiechu, nawet 3 miesiące.

Dane skarżącego nie zostały zanonimizowane, ze względu na to, że sam poinformował o fakcie skargi na publicznym forum, a skarga jest dokumentem jawnym. Dane radnych są publiczne.

Urząd po remoncie

Zakończyliśmy prace termomodernizacyjne urzędu miasta. Kilka miesięcy trwało przywrócenie starych oryginalnych elementów elewacji przedwojennej. Determinacja Pana Andrzeja – fachowca od renowacji cegieł, który każdej z nich poświęcił kilka godzin przyniosła znakomity efekt.

W budynku urzędu zostały między innymi wymienione okna, podłogi parteru, które zyskały także izolację, część instalacji elektrycznej i teletechnicznej, docieplone zostały ściany szczytowe piętra i część dachu oraz wyremontowano łazienkę i pomieszczenia biurowe.