Spotkanie z mieszkańcami – organizacja ruchu

4 kwietnia br., we wtorek odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu dla Miasta Podkowa Leśna. Więcej pisałem o tym w artykule Nowa organizacja ruchu-w Podkowie Leśnej
Zapraszam na godz. 18.00 do sali konferencyjnej szkoły samorządowej.
Spotkanie odbędzie się przy udziale projektantów z Biura Projektowego Stadtraum Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Salonik Obywatelski

Drodzy Podkowiańscy Sąsiedzi,
letnie rozmowy z Wami w moim ogrodzie zainspirowały mnie do wznowienia towarzyskich spotkań o charakterze nieformalnym pn. „Salonik Obywatelski”. Przyjęta przeze mnie formuła jest propozycją dla osób, które w kameralnym gronie i swobodnej atmosferze, przy dobrej kawie, chcą podyskutować o sprawach podkowiańskich, ale też i wychodzących poza tematy lokalne.
Zapraszam znajomych i nieznajomych, acz życzliwych w piątek 10 marca, w godz. 18.30-21.00 do dawnej Galerii Nowosielskich w Podkowie Leśnej. Śmiało, wpadajcie!

Samorządowcy w internecie – ranking

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych opublikował ranking “Najbardziej wpływowych samorządowców w internecie w 2022”. 43 lokata wśród burmistrzów należy do Burmistrza Podkowy Leśnej. Jest nad czym pracować .
„Raport IBIMS, poza opisem sprawności komunikacyjnej samorządowców, jest też częściowym obrazem ich postrzegania w lokalnych wspólnotach”.

Nowa organizacja ruchu w Podkowie Leśnej

Przez ostatnie kilka lat dyskutujemy nad koncepcją organizacji ruchu dla Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, uwzględniając dotychczasowe doświadczenia i perspektywę czasową, zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby użytkowników kołowych i oczekiwań społecznych. Sztuką jest kształtować przestrzeń publiczną drogową w zabytkowym otoczeniu dostosowując  się do obowiązujących przepisów. Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i najbliższym otoczeniu jest jednym z najważniejszych aspektów spokojnego i komfortowego życia. Mieszkańcy oczekują od nas uspokojenia ruchu, bezpiecznego dojścia do szkoły, ograniczenia tranzytu w ciągach głównych ulic i możliwości zaparkowania, kiedy potrzebują załatwić sprawy urzędowe czy zrobić zakupy.

Uspokojenie ruchu kołowego to nic innego, niż zespół działań prawnych (znaków drogowych i związanych z ich zastosowaniem odpowiednich przepisów), wspomaganych przez odpowiednie środki techniczne, których celem jest zmuszenie kierujących pojazdami kołowymi do zwiększenia ostrożności w czasie jazdy, a w szczególności do zmniejszenia prędkości. Przebudowa ulicy lub wprowadzenie nowej organizacji ruchu nie będzie efektywne, jeżeli sposób zagospodarowania ulicy będzie umożliwiał rozwijanie znacznie większych prędkości niż jest to dopuszczone zgodnie z oznakowaniem.

Z perspektywy tych ponad 10 lat zmieniło się wszystko, jest dużo większe zrozumienie i przyzwolenie na stosowanie fizycznych środków uspokojenia ruchu i powolne podnoszenie świadomości, że pasy drogowe to nie jest tylko przestrzeń dla pojazdów mechanicznych, ale przede wszystkim jest to przestrzeń miejska, która ma służyć mieszkańcom, zwłaszcza pieszym i rowerzystom. Zmieniła się też liczba samochodów.

Jak kształtują się liczby zarejestrowanych samochodów w Podkowie Leśnej?

2005 r. 2015 r. 2021 r.
Samochód ciężarowy 635
Samochód osobowy 1463 2865 4974
Samochód specjalny 64
Ciągnik samochodowy 48
Samochód inny 1
Samochód sanitarny 1

Dane otrzymałem z Centralnego Ośrodka Informatyki (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) – stan na koniec 2005, 2015 i 2021 r.

Podane liczby nie uwzględniają samochodów służbowych, leasingowanych i innych zarejestrowanych poza Podkową Leśną, które mieszkańcy posiadają w swoich zasobach i codziennie się nimi poruszają po naszych drogach.

Oczywiście liczba samochodów rośnie nie tylko w Podkowie, ale wszędzie, także po sąsiedzku. Czy mamy na to wpływ? Pytanie retoryczne.

Według statystyk ACEA na koniec 2020 r. liczba samochodów w Polsce przypadająca na 1000 mieszkańców wyniosła 747 pojazdów i zajmujemy drugą lokatę w Europie przed Luksemburgiem (781).  Podkowiańskie dane na tym tle mogą szokować.

Już niedługo przedstawię Państwu koncepcję organizacji ruchu dla całego miasta która przede wszystkim ma na celu ujednolicić wszystkie organizacje opracowane do tej pory dla pojedynczych ulic. Ma pogodzić wnioski radnych, mieszkańców -pieszych, rowerzystów i kierowców oraz przedsiębiorców, co nie jest proste. Zawiera także strefę parkowania płatnego w Podkowie  – taka w strefa powstanie tylko i wyłącznie dlatego, aby odzyskać przestrzeń zajmowaną przez samochody parkujące na kilka godzin uniemożliwiające mieszkańcom i gościom korzystanie ze sklepów, usług publicznych czy aptek itp.  Będą zakazy zatrzymywania. W ciągu dnia parkuje około 1000 samochodów w okolicy centrum, z czego kilkaset na co najmniej cztery godziny w ciągu dnia. Liczba ta się zwiększyła w związku z prowadzoną budową przez WKD. Zastawione samochodami są praktycznie wszystkie ulice w centrum, co niejednokrotnie uniemożliwia swobodne korzystanie z posesji mieszkańców tych ulic, o bezpieczeństwie nie wspomnę.

Nowa organizacja ruchu wprowadzi też dużą zmianę polegającą na wprowadzeniu w całym mieście strefy 30.  Natomiast strefy zamieszkania z ograniczeniem do 20, pomimo wcześniejszej akceptacji projektu przez mieszkańców tych ulic, na których zostały wprowadzone, po pewnym czasie są krytykowane, głównie ze względu na brak możliwości parkowania na ulicy. W związku z tym chciałbym przedyskutować zasadność ich utrzymania bądź likwidacji.

Podobnie szykany nie zdały do końca egzaminu, dlatego w większości wypadków decydujemy się na wyniesienie powierzchni skrzyżowań, tam gdzie jest to możliwe i wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych. W ostatnich dwóch kadencjach wybudowaliśmy i utwardziliśmy blisko 18 km dróg, co pozwala nam już sensownie takie skrzyżowania projektować (krzyżujące się drogi muszą być w pełni utwardzone). Kolejnym punktem w dyskusji będzie omówienie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.

Ogromnym wyzwaniem jest poprawa bezpieczeństwa ulicy Jana Pawła II i Brwinowskiej, zwłaszcza w centrum, która jest we władaniu powiatu. Pierwsze, bardzo istotne elementy, czyli przebudowa i skrzyżowania Jana Pawła II z Akacjową oraz doświetlenie przejść dla pieszych zostały uniemożliwione przez lokalne wojujące stowarzyszenie, które zawnioskowało o wpisanie części ulicy Jana Pawła II do rejestru zabytków. Do czasu zakończenia postępowania, nie mogą być na tym odcinku prowadzone prace budowlane. Pozyskane dofinansowanie na tę inwestycję w Podkowie Leśnej przepadło. Przepadła też nadzieja na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w ścisłym centrum w najbliższym czasie. Nie zmienia to faktu, że dalekosiężnie możemy planować zmiany.

Jeszcze w tym roku zostaną wyznaczone dwa przystanki autobusowe w głównym ciągu (1 na Brwinowskiej i 1 na J.P II – poziome oznakowanie zygzakiem), co wyprowadzi autobusy z małych uliczek. Chciałbym też posłuchać Państwa realnych pomysłów na zmniejszenie tranzytu przez Podkowę (często wnoszony postulat).

Zapowiadane spotkanie dotyczące organizacji ruchu w całym mieście odbędzie się na przełomie marca i kwietnia br. Planowane jej wprowadzenie jest na 1 września 2023r., poprzedzone kampanią informacyjną.